รับผลิตกระบอกนิวเมติกส์12 สั่งกระบอกนิวเมติกส์

รับผลิตกระบอกนิวเมติกส์  Pneumatic กระบอกนิวเมติกส์ คือ อุปกรณ์ทำงานปลายทางที่เปลี่ยนความดันและอัตราไหลในระบบ เป็นแรงดันและแรงดึงในรูปของการทำงานเชิงเส้นตรง กระบอกนิวเมติกส์สามารถที่จะแบ่งได้เป็นสองประเภทตามทิศทางของแรงที่กระทำบนลูกสูบคือ Single Acting Cylinder และ Double Acting Cylinder ซึ่งกระบอกนิวเมติกส์มีการใช้งานที่แตกต่างกันกระบอกนิวเมติกส์ อุปกรณ์นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รับแรงหน่วงได้ดี

สินค้าแนะนำกระบอกนิวเมติกส์

กระบอกลม AIR CYLINDER (SERIES 1319)

กระบอกลม AIR CYLINDER (SERIES 1321)

กระบอกลม AIR CYLINDER (SERIES 1386)

กระบอกลมนิวเมติกส์ 1200 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1280-1281-1282 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1280X – 1282X SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1260-1261-1262 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์ 1300 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1303 ÷ 1308 – 1315 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1319 ÷ 1321 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1325-1326 1345-1347 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์ รุ่น

รุ่น 1330 ÷ 1333 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1348 ÷ 1350 SERIES

กระบอกลมนิวเมติกส์

รุ่น 1386 ÷ 1396 SERIES

PNEUMATIC APPLICATION

เครื่อง PRESS ฝากระป๋อง

ช่องทางการจัดส่งสินค้า