ไฮดรอลิคแบรนด์Stauff เป็นระบบที่เปลี่ยนจากพลังงานของไหลเป็นพลังงานกล โดยผ่านกลไก และกระบวนการที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานกล เช่น ไฮดรอลิคปั๊มStauff, วาล์วควบคุมแรงดันStauff, วาล์วควบคุมทิศทางStauff, วาล์วควบคุมอัตราการไหลStauff อุปกรณ์ขับเคลื่อนต่าง ๆ ซึ่งอุปกรณ์ไฮดรอลิคStauffแต่ละส่วนก็มีคุณลักษณะ และหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ ผู้ออกแบบ และ ลักษณะงานนั้น ๆ

เกจวัดแรงดัน

Pressure Gauge SPG Series

เกจวัดระดับน้ำมัน รุ่น SNA

Level Gauge SNA Series

เกจวัดระดับน้ำมัน รุ่น SNK

Level Gauge SNA Series

Clamp รัดท่อไฮดรอลิค

Clamp