บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด และบริษัทในเครือฯ มีความห่วงใยต่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงานทุกท่าน ได้จัดมาตรการคุมเข้มโดยให้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงานเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและเป็นการสร้างความไว้วางใจในการมาทำงานให้กับเพื่อนพนักงานทุกท่าน …เราจะร่วมเดินหน้าฝ่าโควิดไปด้วยกัน