เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ได้จัดอบรมกลุ่มย่อยเป็นการภายในให้กับทีมขายออนไลน์ โดยมีผู้จัดการฝ่ายขายนิวเมติกส์ เป็นวิทยากร เพื่อเสริมทัพความแข็งแกร่งเพิ่มศักยภาพในงานขาย และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ บริษัทฯ มีความยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำข้อมูลตัวผลิตภัณฑ์ ข้อมูลด้านเทคนิคได้อย่างครบถ้วน สนใจติดต่อ Call Center 02-026-3854