THAI-A มอบเกียรติบัตรชมเชยบุคลากรดีเด่น เดือนกันยายน 2566

.

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ขอแสดงความยินดีกับพนักงานช่างประกอบรถคีบ แผนกรถคีบ เป็นบุคลากรตัวอย่างเรื่อง Growth Mindset, มีการปรับตัวเอง เชื่อมั่นว่าการพัฒนาปรับปรุงเริ่มจากตนเอง, เอาชนะอุปสรรคที่ยากลำบากด้วยตนเอง และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ บริษัทฯขอให้รักษาความดีเช่นนี้ไว้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสืบต่อไป

.

โดย CEO ดร. ภาณุ  ถนอมวรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรชมเชยบุคลากรดีเด่น เดือนกันยายน 2566 ในวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม โรงงานเชียงราก ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี