งานทำบุญโรงงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่าน  คณะผู้บริหารฯ และพนักงาน บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง  จำกัด  เข้าร่วมทำบุญโรงงานผลิตของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  เพื่อเป็นสิริมงคล กับบริษัทฯ และพนักงาน หลังจากเสร็จพิธีกรรมทางศาสนา  ทางผู้บริหารฯ ได้ร่วมพักรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับพนักงานอย่างเป็นกันเอง เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์