ทำบุญอาคารวรสิน อายุ 25 ปี

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่าน  ทางคณะผู้บริหารฯ และพนักงาน บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง  จำกัด พร้อมกลุ่มบริษัทในเครือ เข้าร่วมทำบุญอาคารวรสิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของอาคารวรสิน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  นับตั้งแต่เปิดให้บริการมา

นำโดย ดร.สมศักดิ์  ถนอมวรสิน ท่านประธานฯ บริษัท พร้อมครอบครัว ได้มีการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นศิริมงคลกับสถานที่ ผู้บริหารฯ พนักงาน รวมถึงลูกค้าที่ใช้บริการในพื้นที่ของอาคารวรสิน โดยภายในงานได้รับการร่วมมือจากแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารฯ พนักงาน และลูกค้าเป็นอย่างดี  นอกจากทำบุญร่วมกันแล้ว ทั้งนี้ได้มีการจัดเลี้ยงเพื่อรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สร้างความสุขให้กับผู้มาร่วมงาน และเป็นสิริมงคลในการดำเนินธุรกิจต่อในอนาคต