ร่วมให้การต้อนรับท่านศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะ

เมื่อวันอังคารที่ 29 มิ.ย. 64  ดร.สมศักดิ์ ถนอมวรสิน ประธานกรรมการบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด และ ดร.ภาณุ ถนอมวรสิน CEO บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมให้การต้อนรับ ท่านศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย รศ.ดร. เอกพร รักความสุข อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และ ดร.ธีระชัย แสนแก้ว อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของทาง บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ อาคารวรสิน