อบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม CRM (CUSTOMER RELATIONS MANAGEMENT) ใช้เทคโนโลยี EZIFY
เมื่อวันอังคารที่ 13 ก.ค. 64  ดร.ภาณุ ถนอมวรสิน CEO บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด นำทีมผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมรับฟังการอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม CRM (Customer Relations Management) ใช้เทคโนโลยี EZIFY โดยคุณอาทิตย์ เซกาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซีฟาย เทคโนโลยี จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ อาคารวรสิน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการธุรกิจในยุคโควิด-19 และเสริมสร้างศักยภาพทางด้านงานขายของบริษัท ฯ อีกด้วย