เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 – บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด โดย ดร.ภาณุ ถนอมวรสิน CEO ร่วมกับ บริษัท สมาร์ท กรีน โซลูชัน บาย ซีแพค จำกัด โดย นายสมชาย ภูพิพัฒน์ผล New and Advance Materials Director ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ได้ร่วมลงนามสัญญาซื้อ-ขาย เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดซึ่งผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์รวมทั้งขยายการใช้งานไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาทิ โรงไฟฟ้าชีวมวล และ Industrial Boiler

จังหวัดนครราชสีมาและอุดรธานี เป็น 2 ใน 38 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการเกษตรปลอดการเผา (ZERO BURN) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณเศษวัสดุเหลือทางการเกษตร อาทิ ใบอ้อย ฟางข้าว ข้าวโพด ที่เหลือในแต่ละประเภทกว่า 200,000 ตันต่อปี ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสู่การผลักดันและต่อยอดการนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในรูปแบบพลังงาน ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อโลกที่ยั่งยืน
เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของไทยเอฯ ในการขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีการนำความเชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่พัฒนาขึ้นเองมาต่อยอดธุรกิจ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทชั้นนำของโลก ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง