THAI-A ให้การต้อนรับ Parker and Commercial

.

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 – ขอขอบคุณ คุณศุภชัย ฉิมสา Territory Sales Manager – MSG/FCG Distribution และคุณปภพ ปริยชาติกุล Territory Sales Manager – Hydraulics/HFF จาก Parker Hannifin (Thailand) Co., Ltd. เข้าพบกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด คุณสมเกียรติ ถนอมวรสิน เพื่อพูดคุยและประชุมหารือเรื่อง delivery lead time การนำของเข้าเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้าและ สินค้า Product ต่างๆ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ที่สำนักงานใหญ่ Thai-A อาคารวรสิน

.

Thai-A ขอขอบคุณความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและการสนับสนุนที่ดีเยี่ยม ตลอดจนการพัฒนาธุรกิจร่วมกันกับ THAI-A ที่ดำเนินธุรกิจเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 55 เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน