คณะผู้บริหารเดินทางเข้าร่วมทำบุญ ณ วัดโพธ์น้อย จ.ศรีสะเกษ

.

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.2566 ที่ผ่านมา – ดร. สมศักดิ์ ถนอมวรสิน ประธานกรรมการ คุณศศิธร ถนอมวรสิน รองประธานกรรมการ และ ดร. ชัชนันท์ ถนอมวรสิน รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้เดินทางร่วมทำบุญงานฉลองอุโบสถ ผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต ณ วัดโพธิ์น้อย ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด และบริษัท ฯในเครือ รวมถึงพนักงานทุกๆท่านในครั้งนี้ด้วย