ผู้บริหารและทีมงาน STAUFF (Thailand) เข้าพบผู้บริหาร Thai-A

.

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา – ผู้บริหารและทีมงาน STAUFF (Thailand) เข้าพบกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด คุณสมเกียรติ ถนอมวรสิน เพื่อประชุมอัพเดทข่าวสารหลังจากดำเนินงาน 6 เดือนผ่านมาในปี 2023 รวมถึงมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาแนะนำ ขอขอบคุณ STAUFF (Thailand) และ STAUFF (SEA) ในฐานะที่เป็น Supplier product ที่เป็นพันธมิตรที่ดีกับ Thai-A ตลอดมาอย่างยาวนาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ Thai-A อาคารวรสิน ถนนวิภาวดีรังสิต