บริการรับซ่อมรถคีบไม้

บริการรับซ่อมรถคีบไม้ ไทยเอรับซ่อมอุปกรณ์รถคีบไม้และเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น ซ่อมรถคีบไม้ ซ่อมรถคีบอ้อย ซ่อมรถเกี่ยวข้าว เป็นต้น

ขั้นตอนการให้บริการงานซ่อม

  • ประเมินงานเสนอราคาซ่อม
  • ส่งพนักงานเข้าไซต์งานเพื่อประเมินงานที่หน้างาน
  • เสนอราคางานซ่อม
  • ส่งช่างซ่อมหน้างาน หรือในกรณีที่ซ่อมไม่ได้จะเคลื่อนย้ายกลับมาซ่อมที่บริษัท
  • Test run ระบบหลังซ่อม
  • ระยะเวลารับประกันงานซ่อม 6 เดือน