ผลงานการติดตั้ง Solar Rooftop พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับ โรงงาน และบริษัท


โซล่ารูฟท็อป

งานติดตั้ง Solar Rooftop

โรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดโครงการ : 994 kWp

โซล่ารูฟท็อป

งานติดตั้ง Solar Rooftop

โรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดโครงการ : 127.68 wKp

โซล่ารูฟท็อป

งานติดตั้ง Solar Rooftop

โรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดโครงการ : 208 wKp

โซล่ารูฟท็อป

งานติดตั้ง Solar Rooftop

โรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดโครงการ : 42.9 kWp