โครงการ

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ได้ขยายงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจโดยจัดตั้งให้มีโรงงานผลิตอุปกรณ์ และสร้างเครื่องจักรใช้เอง ทำการผลิตกระบอกไฮดรอลิค และ Power Unit ขึ้น อีกทั้งยังผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร เช่น รถคีบอ้อย คีบไม้ รถตัดอ้อย และเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้างด้วย เช่น รถบดถนน Mini loader ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทส่งออกไปขายในต่างประเทศด้วย และรวมถึงโซลูชั่นพลังงานทดแทน เป็นต้น

เครื่อง Press ฝากระป๋อง

เครื่อง Press ฝากระป๋อง

Read more

PLANT MIXXER MOBILE

PLANT MIXXER MOBILE

Read more

Hydraulic Control For Moving Floor

Hydraulic Control For Moving Floor

Read more

Hydraulic Press Steel

Hydraulic Press Steel

Read more

Solar Farm

Solar Farm

Read more

Solar Rooftop

Solar Rooftop

Read more

MAX Cane Harvester

MAX Cane Harvester

Read more

MAX Logger

MAX Logger

Read more

Hydraulic Application

Hydraulic Cylinder for Truck Dumping usi …

Read more

Pneumatic Application

Mobile Concrete Mixer Project

Read more

MAX Cane Loader

MAX Cane Loader

Read more

Solarcell Reference

Solarcell Reference

Read more