Sales

รายละเอียดงาน

 1. ขายสินค้าอุตสาหกรรม ประเภท ไฮดรอลิค, นิวเมติกส์, โมบายและน้ำตาล, เครื่องจักรกลเกษตร และ โซล่าเซลล์ ฯลฯ
 2. ขายและสำรวจ ร่วมพัฒนาสินค้าตัวใหม่ๆของบริษัท
 3. พัฒนาความสัมพันธ์ และ ดูแลฐานลูกค้าเดิม รวมถึงขยายยอดขายกับกลุ่มลูกค้าเดิมให้มากขึ้น
 4. เพื่อนำเสนอสินค้าให้เหมาะสมกับกิจการหรืองานของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 20-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ปวช. – ปตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 4. ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Excel,Wrod ได้
 5. มีรถยนต์

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์มบริษัท
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • รางวัลอายุงาน
 • โบนัส

Sales Engineer (เครื่องจักรกลการเกษตร)

รายละเอียดงาน

 1. ติดต่อลูกค้า งานขายเครื่องจักร
 2. ดูแลกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหรรมในเขต และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 3. ดูแลลูกค้ากลุ่มโรงงานน้ำตาล ถ้ามีประสบการณ์ผ่านการขายเครื่องจักรกลเกษตร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ขายรถตัดอ้อย รถคีบอ้อย พร้อมทั้งขายอะไหล่ ของ รถตัดอ้อย รถคีบอ้อย – ขายและสำรวจ ร่วมพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรตัวใหม่ๆของบริษัทฯ
 5. พัฒนาความสัมพันธ์ และ ดูแลฐานลูกค้าเดิม รวมถึงขยายยอดขายกับกลุ่มลูกค้าเดิมให้มากขึ้น – เพื่อนำเสนอสินค้าให้เหมาะสมกับกิจการหรืองานของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ : ชาย
 2. อายุ : 25 ปีขึ้นไป
 3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความรู้ ทางด้านเครื่องกล บริการลูกค้า ( มีประสบการณ์งานขาย และติดตั้งเครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 5. สามารถวางแผนและปรับกลยุทธ์ในด้านการขายได้เป็นอย่างดี
 6. ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า สภาวะคู่แข่งขันเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 8. สามารถขับรถยนต์ได้
 9. สามารถเขียน อ่าน ภาษาอังกฤษ พอใช้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์มบริษัท
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • รางวัลอายุงาน
 • โบนัส

วิศวกรขาย (Sales Engineer)

รายละเอียดงาน

 1. นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และงานบริการของบริษัทกับลูกค้า ( ขายสินค้าอุตสาหกรรม ประเภท ไฮดรอลิค, นิวเมติกส์, โมบายและน้ำตาล, เครื่องจักรกลเกษตร และ โซล่าเซลล์ ฯลฯ )
 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 3. ดูแล ให้คำปรึกษา และตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายเก่า และเพิ่มลูกค้ารายใหม่
 4. สามารถบรรลุเป้าหมายการขายได้
 5. เข้าพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 6. แก้ไขปัญหา วางแผนงานขาย ร่วมกับผู้บังคับบัญชาและทีมงาน
 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิปวส.-ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีประสบการณ์ด้านการขาย สินค้าที่ระบุ ขายสินค้าอุตสาหกรรม ประเภท ไฮดรอลิค, นิวแมติก, โมบายและน้ำตาล, เครื่องจักรกลเกษตร, Solar cell ฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรู้ ความเข้าใจ ในอุปกรณ์ไฮดรอลิกและนิวแมติกส์
 6. มีทัศนคติดี เรียนรู้งานได้เร็ว พัฒนาตนเองสม่ำเสมอ มีความกระตือรือร้น มีทักษะในการแก้ปัญหา
 7. มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดีและสามารถปิดการขายได้
 8. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์มบริษัท
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • รางวัลอายุงาน
 • โบนัส

วิศวกรขายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดงาน

 1. ออกแบบวงจรไฟฟ้าตามที่ลูกค้าต้องการ
 2. เขียนโปรแกรมสำหรับวงจรนิวเมติกส์และอื่น ๆ
 3. ประเมินราคาสำหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 4. นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และงานบริการของบริษัทกับลูกค้า (ขายสินค้าอุตสาหกรรม ประเภท นิวเมติกส์)
 5. ดูแล ให้คำปรึกษา และตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายเก่า และเพิ่มลูกค้ารายใหม่
 6. สามารถบรรลุเป้าหมายการขายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุ 20-35 ปี
 3. ปวส. – ปริญญาตรี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. เขียนโปรแกรม PLC ได้
 5. มีประสบการณ์ด้านการขายมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์มบริษัท
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • รางวัลอายุงาน
 • โบนัส

Automation Engineer

รายละเอียดงาน

 1. คิดและพัฒนาระบบ Automation ที่ใช้ในไลน์ผลิตอุตสาหกรรม เช่น mixing process (Process valve| control pump| Instrument, etc.), packing process (conveying system, barcode scanner, sensor detection, etc.) และอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
 2. หน้าที่ความรับผิดชอบติดตั้ง และออกแบบระบบ Automation ทั้ง PLC , HMI , SCADA สำหรับการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกานผลิต
 3. ดูแลเรื่องบริการหลังการขายให้กับลูกค้าTraining และจัดทำวิธีการใช้ระบบให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปวส หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, ไฟฟ้าควบคุมระบบอัตโนมัติ, แมคคาทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในงานโครงการเกี่ยวกับระบบ Automation อย่างน้อย 3 ปี
 3. ความรู้หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบโปรแกรม PLC, เซนเซอร์, นิวเมติก, ไฮดรอลิก, ระบบอัตโนมัติ หรือวิทยาการหุ่นยนต์
 4. มีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 6. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ และมีความคล่องตัวในการเดินทาง
 7. พิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ Line. ประกอบรถยนต์ , เครืองใข้ไฟฟ้า และ อื่นๆ
 8. พิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ใน C++, C#, Python, Visual Basic

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์มบริษัท
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • รางวัลอายุงาน
 • โบนัส

 

พนักงานขนส่ง (ประจำสำนักงาน)

รายละเอียดงาน

 1. ดูแลความเรียบร้อยของรถยนต์ที่ขับ
 2. รับ-ส่งสินค้าและเอกสารตามเส้นทางที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย
 2. อายุ 25-35 ปี
 3. ม.6
 4. มีความรู้เรื่องเส้นทางเป็นอย่างดี
 5. มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์มบริษัท
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • รางวัลอายุงาน
 • โบนัส

เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำที่โรงงานปทุมธานี (หลังธรรมศาสตร์ รังสิต)

รายละเอียดงาน

 1. งานสรรหาบุคลากร
 2. การฝึกอบรมพนักงาน
 3. การจัดการทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง
 2. อายุ 25-35 ปี
 3. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความรู้โปรแกรม Bplus
 5. ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์มบริษัท
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • รางวัลอายุงาน
 • โบนัส

ช่างกลึง ประจำที่โรงงานปทุมธานี (หลังธรรมศาสตร์ รังสิต)

รายละเอียดงาน

 1. กลึงชิ้นส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามแบบ
 2. รายงานการผลิตประจำวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิ ปวช. ปวส. ขึ้นไปมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือกลเบื้องต้นและเครื่องมือวัด
 2. ประสบการณ์ 1-3 ปี ขึ้นไป
 3. เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์มบริษัท
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • รางวัลอายุงาน
 • โบนัส

ช่างประกอบรถคีบ ประจำที่โรงงานปทุมธานี (หลังธรรมศาสตร์ รังสิต)

รายละเอียดงาน

 1. ประกอบรถคีบ
 2. เชื่อม เจียรไน ตัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 20-40 ปี
 2. ม.3
 3. ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้ในการประกอบรถและเครื่องยนต์

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์มบริษัท
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • รางวัลอายุงาน
 • โบนัส

 

พนักงานขับรถ 6 ล้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 24 ปีขึ้นไป
 2. มีใบอนุญาตขับขี่รถประเภทที่ 2 หรือทส.2
 3. สามารถขับรถ 6 ล้อและรถเฮี๊ยบได้
 4. ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 5. สามารถใช้ Google map มีความชำนาญเส้นทางในการส่งสินค้า

รายละเอียดงาน

 1. ส่งสินค้าตามที่บริษัทมอบหมาย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและตัวสินค้า พร้อมจัดเรียงสินค้าขึ้น-ลง รถบรรทุก
 2. ดูแลรักษาและรับผิดชอบรถขนส่งสินค้า

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยัน
 • ชุดฟอร์มบริษัท
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • รางวัลอายุงาน
 • โบนัส

บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

9 อาคารวรสิน ชั้น 2-3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

ฝ่ายบุคคล

อีเมล์ : personnel@thai-a.co.th

โทร. : 02 691-5900 ต่อ 307 ,360

https://www.thaia.co.th