ซ่อมรถตัดอ้อย บริการรับซ่อมรถตัดอ้อย ซ่อมรถตัดอ้อยราคา รับซ่อมรถตัดอ้อย

บริการรับซ่อมรถตัดอ้อย

บริการรับซ่อมรถตัดอ้อย ไทยเอรับซ่อมอุปกรณ์รถตัดอ้อย รถคีบอ้อยและเครื่องจักรกลการเกษตร

ขั้นตอนการให้บริการงานซ่อม

  • ประเมินงานเสนอราคาซ่อม
  • ส่งพนักงานเข้าไซต์งานเพื่อประเมินงานที่หน้างาน
  • เสนอราคางานซ่อม
  • ส่งช่างซ่อมหน้างาน หรือในกรณีที่ซ่อมไม่ได้จะเคลื่อนย้ายกลับมาซ่อมที่บริษัท
  • Test run ระบบหลังซ่อม
  • ระยะเวลารับประกันงานซ่อม 6 เดือน