ปั๊มโซล่าเซลล์ จำหน่ายปั๊มโซล่าเซลล์ครบวงจร

ปั๊มโซล่าเซลล์ เป็นปั๊มสูบน้ำเพื่อใช้สำหรับบ้านเรือน อาคาร โรงเรียน ระบบประปาหมู่บ้าน หรือใช้ในการเกษตร โดยเป็นปั๊มที่สามารถใช้ได้ทั้งพลังงานจาก พลังงานแสงอาทิตย์ Solar cell, กังกันลม, เครื่องปั่นไฟฟ้า, แบตเตอรี่ หรือไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ให้สามารถสูบน้ำได้ แม้ไม่มีไฟฟ้า ทำให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค หรือใช้ในการเกษตร โดยสามารถสูบน้ำได้จากทั้งบ่อน้ำ สระ หนอง คลอง บึง หรือ บ่อน้ำบาดาล

Solar Pump Submers

ประหยัด

ใช้แผงโซล่าเซลล์น้อย

ทนทาน

ใบพัดของปั้ม ทำจากสแตนเลส พร้อมระบบสะบัดทราย ทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อน

มีระบบตัดน้ำ

หากน้ำในบ่อแห้งหรือขาด ปั้มน้ำจะปิดเองอัตโนมัติ เพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้ และเสียหาย

Solar Pump System (2Hp)

DETAIL

 

 

Qty.

 

 

Unit

 

 

PV module 320W Poly

Crystaline
1956 x 992 x 35 mm.

 

 

8

Pcs.

Solar Pump Inverter & Control

cabinet 1.5kW

 

 

1

Pcs.

Pump Submersible (2HP)

 

 

1

Pcs.

หมายเหตุ – ราคาที่เสนอยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ในงาน ค่าติดตั้ง และยังไม่รวม VAT 7%

Solar Pump System (3Hp)

DETAIL

 

 

Qty.

 

 

Unit

 

 

PV module 320W Poly

Crystaline
1956 x 992 x 35 mm.

 

 

14

Pcs.

Solar Pump Inverter & Control

cabinet 1.5kW

 

 

1

Pcs.

Pump Submersible (2HP)

 

 

1

Pcs.

หมายเหตุ – ราคาที่เสนอยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ในงาน ค่าติดตั้ง และยังไม่รวม VAT 7%

Solar Pump ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มโซล่าเซลล์หอยโข่ง ปั๊มโซล่าเซลล์เป็นระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จากบ่อหรือน้ำแหล่งธรรมชาติ เหมาะสำหรับในที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เพื่อใช้ใน การเกษตร อุปโภค บริโภค ออกแบบตามความต้องการนำไปใช้งาน เช่น ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มหอยโข่ง หลักการทำงานปั๊มน้ำโซล่าเซลล์คือเมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์รับแดดจะทำงานทันทีโดยส่งผ่านกระแสไฟฟ้าที่ได้เข้าสู่เครื่อง แปลงไฟและทำการจ่ายให้กับตัวปั้มอีกทีและตัวปั้มจะหยุดทำงานเองถ้าน้ำในแหล่งจ่ายน้ำแห้งหรือไม่มีพลังงานพอเช่นเวลา หลังอาทิตย์ตกดิน

ประหยัด

ใช้แผงโซล่าเซลล์น้อย

ทนทาน

ขดลวดที่ใช้พันมอเตอร์ของปั้มน้ำรุ่นนี้ ทำมาจากทองแดงแท้ 100% ทำให้ทนทานมาก

มีระบบตัดน้ำ

ทางทีมงานได้ทำการต่อระบบ ต่อสายไฟทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนจัดส่งให้ลูกค้า ทำให้สามารถติดตั้งปั้มได้ด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ

Solar Pump System (2Hp)

DETAIL

 

 

Qty.

 

 

Unit

 

 

PV module 320W Poly

Crystaline
มอก. 1843-2553, มอก. 2580-2555
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
ISO 45001:2018, ISO 50001:2011
TIS 18001:2011
IEC 61215, IEC 61730

 

 

8

Pcs.

Solar Pump Inverter & Control

cabinet 1.5kW

 

 

1

Pcs.

Centrifugal pump (2HP)

 

 

1

Pcs.

หมายเหตุ – ราคาที่เสนอยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ในงาน ค่าติดตั้ง และยังไม่รวม VAT 7%

Solar Pump System (3Hp)

DETAIL

 

 

Qty.

 

 

Unit

 

 

PV module 320W Poly

Crystaline
มอก. 1843-2553, มอก. 2580-2555
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
ISO 45001:2018, ISO 50001:2011
TIS 18001:2011
IEC 61215, IEC 61730

 

 

14

Pcs.

Solar Pump Inverter & Control

cabinet 1.5kW

 

 

1

Pcs.

Centrifugal pump (2HP)

 

 

1

Pcs.

หมายเหตุ – ราคาที่เสนอยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ในงาน ค่าติดตั้ง และยังไม่รวม VAT 7%