รับผลิตกระบอกไฮดรอลิค อุปกรณ์ไฮดรอลิค ทุกประเภท

รับผลิตกระบอกไฮดรอลิค Hydraulic Cylinder กระบอกไฮดรอลิค คือ อุปกรณ์ทำงานปลายทางที่เปลี่ยนความดันและอัตราไหลในระบบ เป็นแรงดันและแรงดึงในรูปของการทำงานเชิงเส้นตรง กระบอกไฮดรอลิกสามารถที่จะแบ่งได้เป็นสองประเภทตามทิศทางของแรงที่กระทำบนลูกสูบคือ Single Acting Cylinder และ Double Acting Cylinder ซึ่งกระบอกไฮดรอลิคมีการใช้งานที่แตกต่างกันกระบอกสูบไฮดรอลิค อุปกรณ์นี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รับแรงหน่วงได้ดี

 

สินค้าขายดีกระบอกไฮดรอลิค

Round Type (Mobile) & Round Type (Industry)

Square Type (Tie Rod)

Single Acting

Double Acting

ส่วนประกอบกระบอกไฮดรอลิค หูหน้า

Rod Eye (หูหน้าเดี่ยว)

Rod Clevis (หูหน้าคู่)

Spherical Eye Mounting (หูเดี่ยวตาเหลือก) หน้า หรือ หลัง

Foot Mounting (ฐานแบบตั้งฉาก) หน้า หรือ หลัง

Intermediate Trunnion Mounting (หูแบบ Center Taunnion) หน้า หรือ หลัง

Rectangular Flange Mountion (Rod end) (รูยืดแบบหน้าแปลนหน้า)

ส่วนประกอบกระบอกไฮดรอลิค หูหลัง

Eye Mounting (หูหลังเดี่ยว)

Clevis Mounting (หูหลังคู่)

Spherical Eye Mounting (หูเดี่ยวตาเหลือก) หน้า หรือ หลัง

Foot Mounting (ฐานแบบตั้งฉาก) หน้า หรือ หลัง

Intermediate Trunnion Mounting (หูแบบ Center Taunnion) หน้า หรือ หลัง

Rectangular Flange Mountion (Blind end) (รูยืดแบบหน้าแปลนหลัง)

ช่องทางการจัดส่งสินค้า