รถคีบอ้อย

รถคีบอ้อย เป็นเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศไทยพบได้ตามไร่อ้อยลักษณะของรถคีบอ้อย คือจะมีส่วนของปากคีบขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้า ทำหน้าที่คีบสิ่งของที่ต้องการ

คุณสมบัติของรถคีบอ้อย

กระทัดรัด แข็งแรง

 

ออกแบบตัวรถคีบอ้อยให้กระทัดรัด แข็งแรง ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว

ปากคีบรักษาตออ้อยได้ดี

 

ปากคีบอ้อยรักษาตออ้อยได้ดี ทำให้ตอไม่เสียหาย

ใช้ระบบไฮดรอลิค

 

รถคีบอ้อย ใช้ระบบไฮดรอลิคที่มีขนาดเล็ก แข็งแรงและประหยัด

รถคีบอ้อย
รถคีบอ้อยราคาดี
รถคีบอ้อยคุณภาพดี
รถคีบอ้อยจาก Thaia