ระบบบำบัดน้ำเสีย

น้ำเสียเกิดจากน้ำที่มีสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึงปรารถนาปนอยู่ การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกเหล่านี้จะทำให้คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงไปจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำเสียได้แก่น้ำมัน ไขมัน ผงซักฟอก สบู่ ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นและเชื้อโรคต่าง ๆ

อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย

สินค้า

SERIES MA37 นิวเมติกส์ อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย
SERIES MA29 นิวเมติกส์ อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย
SERIES MA26 SERIES MA29 นิวเมติกส์ อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย
17306+B.B.C นิวเมติกส์ อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย
514-N.52.0.1.M2 17306+B.B.C นิวเมติกส์ อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย

Review บำบัดน้ำเสีย

ชื่อสินค้า : กระบอกลม Bore 80/25×200 mm.st ประกอบด้วย หูหลังคู่เอและก้ามปู

รายละเอียด : Air Cylinder Bore 80/25×200 mm.st ROD.STAINLESS STEEL REAR CLEVIS and Forke End

Model : 1320.80.200.01+1380.09AF+1320.63.13/1F

ใช้ในอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

ชื่อสินค้า :กระบอกลม Bore80/25×150 mm.st ประกอบด้วย หูหลังคู่เอและก้ามปู

รายละเอียด :Air Cylinder Bore 80/25×150 mm.st REAR CLEVIS and Forke End

Model :1320.80.150.01+1380.80.09AF+1320.80.13/1F

ใช้ในอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

ชื่อสินค้า : ชุดกรองลม FR+L เกลียว 1/2″ ประกอบด้วย เกจลม และ ขายึด

รายละเอียด : AIR SERVICE UNIT FR+L G1/2″ ASSEMBLY PRESSURE GAUGE AND BRACKET

Model : 17306.B.B.C+17350+17070.A.C

ใช้ในอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

ชื่อสินค้า : ข้อต่อตรง

รายละเอียด : MALE CONNECTOR

Model : SERIES MA11

ใช้ในอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

ชื่อสินค้า : ข้อต่องอ 90 องศา

รายละเอียด : ELBOW CONNECTOR

Model : SERIES MA15

ใช้ในอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

ชื่อสินค้า : ข้อต่อชน

รายละเอียด : STRAIGTH CONNECTOR

Model : SERIES MA26

ใช้ในอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

ชื่อสินค้า : ข้อต่อ 3 ทาง T

รายละเอียด : TEE CONNECTOR

Model : SERIES MA29

ใช้ในอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

ชื่อสินค้า : ข้อต่อ 3 ทาง Y

รายละเอียด : “Y”-Connector

Model : SERIES MA37

ใช้ในอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย