วาล์วนิวเมติกส์ ขายวาล์วนิวเมติกส์ นิวเมติกส์ขายดี
จำหน่ายวาล์วนิวเมติกส์ วาล์วนิวเมติกขายดี วาล์วราคา

วาล์วนิวเมติกส์

วาล์ว ทำหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดให้ไปทิศทางที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนที่ เข้า-ออก ของก้านสูบของกระบอกลมหรืออุปกรณ์หัวขับวาล์วโดยใช้แรงลม (Actuator) โดยชื่อเรียกเป็นชื่ออีกหลายชื่อตามลักษณะของวาล์ว

วาล์มนิวเมติกส์

โรลเลอร์วาล์ว ขายโรลเลอร์วาล์ว วาล์วนิวเมติกส์

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : โรลเลอร์วาล์ว 3/2 เกลียว 1/8

รายละเอียด : Roller Valve 3/2,G1/8″ P-PM-VMV-0007

การใช้งาน : อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมทั่วไป

วาล์วปุ่มกดนิวเมติกส์ ขายวาล์วนิวเมติกส์

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : วาล์วปุ่มกด 3/2 เกลียว 1/8″

รายละเอียด : Push Bottom 3/2,G1/8″ P-PM-VMV-0022

การใช้งาน : อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : โซลินอยด์วาล์ว 5/2 เกลียว 1/4″ ไฟ 24 โวลต์ DC

รายละเอียด : Solenoid Valve – Spring 5/2,G1/4″ 24DC P-PM-VSS-0002

การใช้งาน : อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : วาล์วมือโยก 5/2 เกลียว 1/4″ แบบค้างตำแหน่ง

รายละเอียด : Hand Valve 5/2,G 1/4″ with detend P-PM-VMV-0005

การใช้งาน : อุตสาหกรรมแพล้นปูน

โรลเลอร์วาล์ว Roller Valve

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : โรลเลอร์วาล์ว 5/2 เกลียว 1/4

รายละเอียด : Roller Valve 5/2,G1/4″ P-PM-VMV-0002

การใช้งาน : อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : โรลเลอร์วาล์ว 3/2 เกลียว 1/4

รายละเอียด : Roller Valve 3/2,G1/4″ P-PM-VMV-0001

การใช้งาน : อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย และอุตสาหกรรมทั่วไป

โซลินอยด์วาล์ว Solenoid Valve - Spring

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : โซลินอยด์วาล์ว 5/2 เกลียว 1/4″ ไฟ 24 โวลต์ DC

รายละเอียด : Solenoid Valve – Spring 5/2,G1/4″ 24DC P-PM-VMV-0038

การใช้งาน : อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และอุตสหกรรมบรรจุภัณฑ์

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : โซลินอยด์วาล์ว ISO 1, 5/2 เกลียว 1/4″ ไฟ 24 โวลต์ DC

รายละเอียด : Solenoid Valve – Spring , ISO 1 , 5/2,G1/4″ 24DC P-PM-VSD-0007

การใช้งาน : อุตสาหกรรมไซโลอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : โซลินอยด์วาล์ว 3/2 เกลียว 3/4″ ไฟ 220 โวลต์ AC

รายละเอียด : Solenoid Valve – Spring 3/2,G3/4″ 220AC P-PM-VSS-0018

การใช้งาน : อุตสาหกรรมเหล็ก

วาล์วปุ่มกด Push Bottom

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : วาล์วปุ่มกด 3/2 เกลียว 1/8″

รายละเอียด : Push Bottom 3/2,G1/8″ P-PM-VMV-0022

การใช้งาน : อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ชื่อวาล์วนิวเมติกส์ : วาล์วปุ่มกด 5/2 เกลียว 1/8″

รายละเอียด : Push Bottom 5/2,G1/8″ P-PM-VMV-0098

การใช้งาน : อุตสาหกรรมโลจิสติกส์