แผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์ หรือเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติเป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง

Solar Rooftop

Solar Farm

Solarcell Reference

จำหน่ายโซล่าเซลล์

ข้อดีของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

  • แผงโซล่าเซลล์เป็นพลังงานสะอาด เพราะได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง
  • แผงโซล่าเซลล์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหยุด เพราะผลิตมาจากแหล่งพลังงานที่ไม่จำกัด
  • แผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ทุกขนาด ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้ได้ด้วยการใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ที่มีลักษณะเหมือนกัน
จำหน่ายโซล่าเซลล์

ขั้นตอนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

  • เราสำรวจพื้นที่หน้างานด้วยพิกัด GPS
  • ออกแบบวางระบบโซล่าเซลล์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อความถูกต้องแม่นยำ
  • คำนวนระบบไฟฟ้าที่ผลิต เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าสูงสุด
  • เสนอราคาโครงการโซล่าเซลล์
  • ติดตั้งตามระบบ EPC
  • ประกันงานติดตั้ง 1 ปี พร้อมถ่ายเทเทคโนโลยีให้ลูกค้า
  • ออกแบบวางระบบ Maintenance โซล่าเซลล์

Solar Rooftop

โซล่ารูฟท็อป เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่สามารถติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน
หลังคาจอดรถ ซึ่งระบบจะผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ร่วมกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า ช่วยลดค่าไฟฟ้ารายเดือนของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Solar Farm

โซล่าฟาร์ม (Solar Farm) หรือที่เรารู้จักกันในนาม โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าฟาร์มจะกักเก็บ
พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยโซล่าเซลล์ (Solar Cell) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า PV (Photo Voltaic)

Solarcell Reference

ตัวอย่าง การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งแผงโซล่าเซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้าโดยจะต่อร่วมกับไฟของการไฟฟ้า
และการทำงานของระบบจะดึงกระแสไฟฟ้าที่ได้จากระบบโซล่าเซลล์มาใช้ก่อน

จำหน่ายโซล่าเซลล์

PV Modules (แผง มอก.)

ชื่อสินค้า : Catalog S-320-72

ชื่อสินค้า : Catalog S-340-72

ชื่อสินค้า : Catalog S-360-72

ชื่อสินค้า : 144-LRF-URE-US-Peach-D7K-H8A

ชื่อสินค้า : Poly 72-cell 305w-330w-F6P-H4A

ชื่อสินค้า : URE-1910-Power 380-D6M-H4A

ผลิตแผงโซล่าเซลล์ทดสอบมาตรฐาน มอก.

ผลงานการติดตั้งโซล่าเซลล์

ผู้จำหน่าย