แผงโซล่าเซลล์

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติเป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง

Solar Rooftop

Solar Farm

Solar Building Integrated

แผงโซลาร์เซลล์

แผงโซลาร์เซลล์ หรือเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติเป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง แผงโซล่าเซลล์มีหลายขนาดตามไซน์ อาทิ แผงโซล่าเซลล์330w แผงโซล่าเซลล์500w แผงโซล่าเซลล์300w ซึ่่งแผงโซล่าเซลล์จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปนะคะ

แผงโซลาร์เซลล์ URECO 335 W.

Multi-Crystalline PV Module URECO Multi 335 W 72 cell

 • 1.100% EL inline inspection Better module reliability
 • การตรวจสอบแบบอินไลน์ EL 100%
 • Withstand heavy loading front load 5400 Pa & rear load 2400 Pa
 • ทนทานต่อการบรรทุกหนักโหลดด้านหน้า 5400 Pa & โหลดด้านหลัง 2400 Pa
 • Excellent low light performance 3.5% relative eff. Reduction at low-irradiance(200W/m2)
 • ประสิทธิภาพแสงน้อยที่ยอดเยี่ยม ผลสัมพัทธ์ 3.5% ลดที่การฉายรังสีต่ำ (200W / m2)
 • Ammonia resistance According to IEC 62716 Ed. 1
 • ความต้านทานแอมโมเนียตาม IEC 62716 เอ็ด 1
 • Design for 1500 VDC Reduce the system BOS effectively
 • ออกแบบสำหรับ 1500 VDC ลด BOS ของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคา 3,760 บาท

แผงโซล่าเซลล์ 1 แผง

ราคา 3,760 บาท

แผงโซล่าเซลล์ 20 แผง

ราคา 3,580 บาท (ราคาต่อแผง)

จำหน่ายโซล่าเซลล์

ข้อดีของการติดตั้งโซล่าเซลล์

 • แผงโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานสะอาด เพราะได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง
 • แผงโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหยุด เพราะผลิตมาจากแหล่งพลังงานที่ไม่จำกัด
 • แผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ทุกขนาด ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้ได้ด้วยการใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ที่มีลักษณะเหมือนกัน
จำหน่ายโซล่าเซลล์

ขั้นตอนการติดตั้งโซล่าเซลล์

 • เราสำรวจพื้นที่หน้างานด้วยพิกัด GPS
 • ออกแบบวางระบบแผงโซลาร์เซลล์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อความถูกต้องแม่นยำ
 • คำนวนระบบไฟฟ้าที่ผลิต เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าสูงสุด
 • เสนอราคาโครงการโซลาร์เซลล์
 • ติดตั้งตามระบบ EPC
 • ประกันงานติดตั้ง 1 ปี พร้อมถ่ายเทเทคโนโลยีให้ลูกค้า
 • ออกแบบวางระบบ Maintenance โซลาร์เซลล์
จำหน่ายโซล่าเซลล์

ผลิตแผงโซล่าเซลล์ทดสอบมาตรฐาน มอก.

โทร : 020263854
Line ID : @thaiagency

ผลงานการติดตั้งโซล่าเซลล์