วาล์วไฮดรอลิค แต่ละชนิดมีหน้าที่อย่างไรบ้าง

วาล์วไฮดรอลิค แต่ละชนิดมีหน้าที่อย่างไร หากพูดถึงอุปกรณ์ไฮดรอลิคคงหนีไม่พ้นวาล์วไฮดรอลิคที่เป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชนิดที่จำเป็นต้องมี แต่วาล์วไฮดรอลิคแต่ละชนิดนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง Thai-A จะพามาทำความเข้าใจมากขึ้นของระบบไฮดรอลิคในหมวดวาล์วไฮดรอลิคกัน

วาล์วไฮดรอลิค


วาล์วไฮดรอลิค มีกี่ชนิดแบ่งออกได้ดังนี้

1. วาล์วไฮดรอลิคควบคุมทิศทาง (Directional Control Valve)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมทิศทางที่ต้องการ เพื่อนำไปควบคุม Actuator เช่น กระบอกสูบ หรือ มอเตอร์ไฮดรอลิคให้หยุดหรือเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ โดยวาล์วไฮดรอลิคควบคุมทิศทางสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะตามการควบคุม

 • 1.1 วาล์วไฮดรอลิคควบคุมทิศทางด้วยไฟฟ้าแบบตรงหรือโซลีนอยด์วาล์ว (Solenoid Pilot operated directional control hydraulic valve)

วาล์วไฮดรอลิคควบคุมทิศทางหรือโซลีนอยด์วาล์ว ใช้สำหรับควบคุมทิศทางการไหลของน้ำมัน ให้ไหลไปในทิศทางที่ต้องการ โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้าในการดึงก้านวาล์วให้เคลื่อนที่เพื่อเปลี่ยนทิศทางของน้ำมัน โดยการเลือกขนาดของวาล์วควบคุมทิศทางจะขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของปั๊มเป็นหลัก โดยวาล์วไฮดรอลิคควบคุมทิศทางหรือโซลีนอยด์วาล์วชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับระบบที่มีแรงดันและอัตราการไหลที่สูง

 • 1.2 วาล์วควบคุมทิศทางแบบทางกล (Manual operate valves)

วาล์วไฮดรอลิคควบคุมทิศทางแบบมือโยกใช้ควบคุมทิศทางการไหลของน้ำมัน ให้ไหลไปในทิศทางที่ต้องการ โดยใช้การโยกมือโยกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของก้านวาล์วเพื่อกำหนดทิศทางการไหลของน้ำมันไฮดรอลิค โดยวาล์วไฮดรอลิคควบคุมทิศทางแบบมือโยกจะมีทั้งแบบล๊อคตำแหน่ง (Ball locking) และ แบบดันกลับด้วยสปริง (Spring return) โดยวาล์วลักษณะนี้มักจะพบในระบบที่เคลื่อนที่ เช่น ในรถเพื่อการเกษตร (Mobile Equipment) หรือเรือ เนื่องจากมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน และสะดวกในการควบคุมการทำงาน

 • 1.3 วาล์วไฮดรอลิคควบคุมทิศทางแบบกลไก (CAM-Operated directional control hydraulic valve)

วาล์วไฮดรอลิคควบคุมทิศทางแบบกลไกที่ใช้ควบคุมทิศทางการไหลของน้ำมัน ให้ไหลไปในทิศทางที่ต้องการ โดยใช้กลไกภายในเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำมัน โดยจะมีทั้งแบบปกติเปิด (NO) และ ปกติปิด (NC)

 • 1.4 วาล์วควบคุมแรงดัน (Pressure Control Valves)

วาล์วไฮดรอลิคควบคุมความดัน ทำหน้าที่ควบคุมความดันสูงสุดของระบบควบคุมการทำงานของปั๊ม และปรับความดันในวงจรต่าง ๆ ให้มีกำลังอัดเพิ่มขึ้น หรือลดลง ได้ตามต้องการ

 • วาล์วระบาย แบบสัญญาณควบคุม ( Remote Control Relief Valves )
 • วาล์วระบาย แบบควบคุมโดยตรง ( Direct Type Relief Valves )
 • วาล์วระบาย แบบไพล็อต ( Pilot Operated Relief Valves )
 • วาล์วระบาย แบบไพล็อต สัญญาณรบกวนต่ำ ( Low Noise Pilot Operated Relief Valves )
 • โซลินอยด์ควบคุม วาล์วระบาย ( Solenoid Controlled Relief Valves )
 • โซลินอยด์ควบคุม วาล์วระบาย สัญญาณรบกวนต่ำ ( Low Noise Solenoid Controlled Relief Valves )
 • วาล์วควบคุมแรงดัน รุ่น H/ HC ( H/ HC Type Pressure Control Valves )
 • วาล์วลดแรงดัน / วาล์วลดแรงดันและกันกลับ  ( Pressure Reducing Valves / Pressure Reducing and Check Valves )
 • วาล์ลดแรงดันและวาล์วระบาย  ( Pressure Reducing Valves and Relief Valves )
 • วาล์วระบายสำหรับสภาวะไม่มีโหลด ( Unloading Relief Valves )
 • วาล์วสำหรับเบรกมอเตอร์ไฮดรอลิค ( Brake Valves )
 • สวิทช์แรงดัน ( Pressure Switch )
 • 1.5 วาล์วควบคุมอัตราการไหล (Flow Control Valves)

วาล์วไฮดรอลิคควบคุมอัตราการไหล จะใช้ควบคุมความเร็วของลูกสูบโดยการปรับเปลี่ยนขนาดของช่องทางของวาล์วที่ให้น้ำมันไหลผ่าน เพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิคให้มีแรงดันที่เหมาะสมกับระบบ

 • 1.6 วาล์วปรับอัตราการไหลทางเดียว (One way flow control valve)

วาลว์ไฮดรอลิคชนิดนี้สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ำมันได้เพียงทิศทางเดียว ดังนั้นจึงเป็นวาล์วที่ใช้สำหรับควบคุมความเร็วของก้านสูบในขณะที่เคลื่อนที่เข้าหรือออกได้อย่างอิสระ

2. วาล์วไฮดรอลิคควบคุมทิศทางแบบโซลินอยวาล์ว (Hydraulic Solenoid Control Valve)

วาล์วไฮดรอลิค
 • 2.1 แบบวิ่งทิศทางเดียว (One-way check valve)

วาล์วไฮดรอลิกทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของ Actuator ( กระบอกไฮดรอลิคและมอเตอร์ไฮดรอลิค ) ที่ให้น้ำมันวิ่งผ่านทิศทางเดียว เช่น การติดวาล์วหน้าปั๊มไฮดรอลิค กันน้ำมันไหลย้อนกลับ ในกรณีต้องใช้ร่วมกันหลายปั๊มไฮดรอลิค

 • 2.2 แบบวิ่งกลับได้ (Pilot operated check valve)

วาล์วไฮดรอลิกทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของ Actuator ( กระบอกไฮดรอลิคและมอเตอร์ไฮดรอลิค ) ที่ให้น้ำมันวิ่งผ่านทิศทางเดียว แต่ยินยอมให้น้ำมันไหลย้อนกลับได้โดยใช้สัญญาณ pilot pressure เช่น การติดตั้งวาล์วชนิดนี้ที่รูน้ำมันท้ายกระบอกไฮดรอลิค
3. วาล์วไฮดรอลิคควบคุมทิศทางแบบมือโยก (Hydraulic Manual Control Valve)

วาล์วไฮดรอลิคที่นิยมใช้กันมากคือ แบบสองรูน้ำมัน (two ports), แบบสามรูน้ำมัน (three-ports), แบบสี่รูน้ำมัน (four-ports) และแบบห้ารูน้ำมัน (five-ports)

วาล์วไฮดรอลิค

วาล์วไฮดรอลิคทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ทั้งไปและกลับของ Actuator ( กระบอกไฮดรอลิคและมอเตอร์ไฮดรอลิค ) เช่น การติดตั้งวาล์วชนิดนี้กับกระบอกไฮดรอลิค ใช้ในงานโมบาย (mobile equipment) งานเรือ (marine equipment)

4. วาล์วไฮดรอลิคควบคุมทิศทางแบบโซลินอยวาล์ว (Hydraulic Solenoid Control Valve)

วาล์วไฮดรอลิค

วาล์วไฮดรอลิคที่นิยมใช้กันมากคือ แบบสองรูน้ำมัน (two ports), แบบสามรูน้ำมัน (three-ports) และแบบสี่รูน้ำมัน (four-ports) หรือที่มักเรียกว่า Port P,T,A,B มีไฟฟ้าควบคุม 220 V-AC, 12 V-DC และ 24 V-DC ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ทั้งไปและกลับของ Actuator ( กระบอกไฮดรอลิคและมอเตอร์ไฮดรอลิค ) โดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวสั่งงาน เช่น การติดตั้งวาล์วชนิดนี้กับกระบอกไฮดรอลิค ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องเป่าพลาสติก เครื่อง Die Casting เครื่องฉีดอลูมิเนียม และงานโมบาย (mobile equipment) เช่น รถตัดอ้อย รถยกสินค้า รถขนส่งสินค้าในสนามบิน เป็นต้น

5. วาล์วไฮดรอลิคจำกัดความดัน/รีลีฟวาล์ว (Hydraulic Pressure Relief Valve)

วาล์วไฮดรอลิคทำหน้าที่ควบคุม จำกัดความดันของน้ำมันไฮดรอลิค ไม่ให้เกินค่าที่ตั้งไว้ โดยต้องอยู่ในค่าของสปริงที่กำหนดตามความเหมาะสมกับการใช้งาน วาล์วไฮดรอลิคชนิดนี้ต้องมีติดตั้งไว้หน้าปั๊มไฮดรอลิคเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวปั๊มไฮดรอลิคใช้งานเกินกำลัง ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือสึกหรอภายในของปั๊มไฮดรอลิค หรืออุปกรณ์ไฮดรอลิค ส่วนอื่น ๆ วาล์วไฮดรอลิคชนิดนี้ยังแบ่งย่อยประเภท ตามลักษณะการทำงาน คือ

 • 5.1 วาล์วไฮดรอลิคควบคุมความดันแบบทำงานโดยตรงผ่านสปริง (direct acting type)

วาล์วไฮดรอลิคทำหน้าที่เปิดน้ำมันทิ้งโดยตรงเมื่อรับความดันเกินค่าที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นตัวรีโมทตั้งค่าความดัน ให้กับวาล์วแบบไพล็อตอีกด้วย

วาล์วไฮดรอลิค
 • 5.2 วาล์วไฮดรอลิคควบคุมความดันแบบไพล็อต (pilot operated, balance piston type)

วาล์วไฮดรอลิคทำหน้าที่เปิดน้ำมันทิ้งแต่ทำงานแบบนิ่มนวลกว่าและได้ค่าที่คงที่กว่า

วาล์วไฮดรอลิค
 • 5.3 วาล์วไฮดรอลิคควบคุมความดันแบบสัดส่วน (Hydraulic Proportional Relief Valve)
วาล์วไฮดรอลิค

วาล์วไฮดรอลิคทำหน้าที่ตั้งค่าและปรับค่าความดันของน้ำมันไฮดรอลิคได้แบบหลายค่า อย่างรวดเร็วโดยใช้ระบบไฟฟ้า ส่วนมากใช้ในงานที่ต้องการปรับค่าความดันของน้ำมัน โดยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้หลายค่าในวงจรไฮดรอลิคเดียวกันตามลักษณะของงาน

6. วาล์วไฮดรอลิค ลดความดัน (Hydraulic Reducing Valve)

วาล์วไฮดรอลิค

วาล์วไฮดรอลิคทำหน้าที่ลดความดันลงจากความดันหลักที่ใช้ในระบบไฮดรอลิค เช่น การยึดให้ชิ้นงานคงอยู่กับที่ไม่เคลื่อนออก มักใช้ในงานที่วงจรไฮดรอลิคต้องการค่าความดันหลายค่าในระบบ

7. วาล์วไฮดรอลิค ตัดภาระโหลด (Hydraulic Unloading Valve)

วาล์วไฮดรอลิค

วาล์วไฮดรอลิคทำหน้าที่ตัดภาระโหลดของปั๊มไฮดรอลิคในวงจรไฮดรอลิคที่มีปั๊มไฮดรอลิคหลายตัวทำงานร่วมกัน มักพบในงานที่ต้องการอัตราการไหลสูง โดยใช้ปั๊มไฮดรอลิคร่วมกันหลายตัว


8. วาล์วไฮดรอลิค หยุดการเคลื่อนที่ (Hydraulic Counter Balance Valve)

วาล์วไฮดรอลิคทำหน้าที่หยุดหรือเบรคภาระโหลดที่กำลังเคลื่อนที่ของกระบอกไฮดรอลิคและมอเตอร์ไฮดรอลิค

9. วาล์วไฮดรอลิค ควบคุมลำดับการทำงาน (Hydraulic Sequence Valve)

วาล์วไฮดรอลิคทำหน้าที่ควบคุมให้การทำงานของกระบอกไฮดรอลิคและมอเตอร์ไฮดรอลิคทำงานแบบต่อเนื่องเป็นลำดับ มักใช้ในงานโลหะขึ้นรูป

10. วาล์วไฮดรอลิค ควบคุมอัตราการไหลแบบปิด-เปิด (Hydraulic Shut-off Valve)

วาล์วไฮดรอลิค

วาล์วไฮดรอลิคทำหน้าที่ควบคุมการไหล โดยปิด-เปิดการไหลของน้ำมันไฮดรอลิคทั้งขาไปและขากลับในอัตราที่เท่ากัน เช่น การปิด-เปิด หรือการแบ่งน้ำมันไปใช้ในระบบไฮดรอลิคที่ไม่เน้นค่าความละเอียดการไหลของน้ำมันไฮดรอลิคมากนัก

11. วาล์วไฮดรอลิคควบคุมอัตราการไหลแบบแบบหรี่น้ำมัน (Hydraulic Flow Control Valve)

วาล์วไฮดรอลิค

12. วาล์วไฮดรอลิคควบคุมอัตราการไหลแบบชดเชยความดัน (Hydraulic Flow Control Valve: Compensated Type)

วาล์วไฮดรอลิค

วาล์วไฮดรอลิคทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิคให้ค่อนข้างคงที่ แม้ในขณะที่ความดันและอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง ส่วนมากใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น งานเครื่องฉีดพลาสติก งาน Machine Tools มีลักษณะการติดตั้ง 2 แบบ คือ 

13. วาล์วไฮดรอลิคควบคุมอัตราการไหลแบบสัดส่วน (Hydraulic Proportional Valve)

วาล์วไฮดรอลิค

วาล์วไฮดรอลิกทำหน้าที่ปรับอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิคด้วยระบบไฟฟ้า สามารถปรับค่าอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิคได้รวดเร็ว หลายค่า โดยใช้ไฟฟ้า ส่วนมากใช้ในงานที่ต้องการปรับอัตราการไหลของน้ำมัน โดยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้หลายค่า

บทความที่เกี่ยวข้อง


และนี่ก็เป็นข้อมูลวาล์วไฮดรอลิคที่ Thai-A อยากส่งต่อเป็นความรู้ หากท่านสงสัยหรือต้องการคำแนะนำในเรื่องของวาล์วไฮดรอลิค หรือเรื่องอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น นิวเมติกส์ ไฮดรอลิค แผงโซล่าเซลล์ หรือเครื่องจักรกลการเกษตร Thai-A เรามีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีความเชี่ยวชาญในประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปีติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency


วาล์วไฮดรอลิคแบรนด์ชั้นนำ

วาล์วไฮดรอลิค
วาล์วไฮดรอลิค
วาล์วไฮดรอลิค
วาล์วไฮดรอลิค
วาล์วไฮดรอลิค
วาล์วไฮดรอลิค
วาล์วไฮดรอลิค
วาล์วไฮดรอลิค
วาล์วไฮดรอลิค