สิ่งที่ต้องรู้ในการออกแบบระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ น้ำ เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตที่สำคัญ ทั้งการอุปโภค และบริโภค รวมถึงการทำการเกษตรต่างๆ แต่การสูบน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ล้วนแต่ต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น ทำให้เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงการประกอบกิจการต่างๆ

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือที่นิยมเรียกกันว่าปั๊มน้ำโซล่าเซลล์มีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นั้นมีประโยชน์หลายประการ เช่น รักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยให้มีพลังงานไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงและ เป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำ เหมาะสำหรับบ้านเรือนโรงงานอุตสาหกรรม การเกษตร และ อุปโภค บริโภคนั่นเองค่ะ

ข้อดี ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

  • ลงทุนครั้งเดียว หลังจากนั้นสามารถสูบใช้น้ำได้ฟรีๆ
  • สามารถติดตั้งในพื้นที่ห่างไกล ไม่ต้องต่อสายไฟของการไฟฟ้าเข้าไปในพื้นที่

ข้อเสีย ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

  • ในบางกรณีต้องมีแหล่งเก็บน้ำที่สูบขึ้นมาได้ เนื่องจากแสงอาทิตย์มีธรรมชาติที่ให้พลังงานไม่สม่ำเสมอ จึงต้องมีแหล่งกักเก็บน้ำเป็นที่สำรองน้ำเพื่อการใช้น้ำที่ต่อเนื่อง

อยากติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ต้องคำนึกอะไรบ้าง ?

  1. ปริมาณความต้องการใช้น้ำ (Flow) อาจจะระบุเป็นปริมาณลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือลูกบาศก์เมตรต่อเดือน เพื่อให้สามารถออกแบบขนาดระบบได้เหมาะสมต่อการใช้งาน
  2. ความต่างของระดับน้ำ (Head) โดยคิดเป็นระยะทางแนวดิ่งจากจุดที่ทำการสูบน้ำไปจนถึงปลายสุดของท่อส่งน้ำ เพื่อคำนวณพลังงานที่ต้องใช้ในการสูบน้ำต่อลูกบาศก์เมตร
  3. ชนิดของแหล่งน้ำ เช่น แหล่งน้ำผิวดิน (เช่น แม่น้ำ คลอง บึง ทะเลสาบ) หรือบ่อน้ำบาดาล มีผลต่อการเลือกชนิดของปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ โดยส่วนมาก แหล่งน้ำผิวดินที่ระยะ Head ไม่สูงจะใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์แบบหอยโข่ง เนื่องจากมีราคาถูก ปริมาณ Flow เยอะ แต่หากเป็นบ่อน้ำบาดาลที่มีระยะ Head สูงๆ นั้น ส่วนมากจะแนะนำให้ใช้ปั๊มแบบจุ่ม เพื่อให้สามารถสูบน้ำขึ้นไปที่สูงๆ ได้
  4. ปั๊มน้ำ DC เป็นทางเลือกที่ดีกว่า ปั๊มน้ำ AC ในแง่ประสิทธิภาพ ดังนั้นหากมีปั๊ม DC ที่ขนาดเหมาะกับงานของเรา ก็ควรเลือกใช้ปั๊ม DC แต่หากไม่มีปั๊ม DC ที่เหมาะสม หรือต้องการสลับใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าในบางช่วงเวลาจึงเลือกใช้ปั๊ม AC แทน
  5. หากในพื้นที่สูบน้ำมีสายส่งของการไฟฟ้าร่วมอยู่ด้วย การเลือกใช้ระบบที่รองรับทั้ง solar cell และไฟจากการไฟฟ้า (On-grid) สามารถช่วยลดขนาดของถังกักเก็บน้ำ หรือลดจำนวนของแผง solar cell ทำให้การลงทุนมีความคุ้นค่ามากขึ้น


บทความที่เกี่ยวข้อง

หากใครที่สนใจงานโซล่าเซลล์ สนใจการติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ เพื่อลดต้นทุน สามารถติดต่อเราได้ที่ Thai-A เราคือโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ อาทิ แผงโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ ปั๊มซับเมอร์ส ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์สำเร็จรูป รวมไปถึงระบบ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟทอป พลังงานทดแทนแบบครบวงจรพร้อมจำหน่ายและติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ด้านโซล่าเซลล์ยาวนานกว่า 50 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency