เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2564 บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ได้จัดงานมอบใบประกาศเกียรติคุณ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ให้กับผู้จัดการขายและวิศวกรขายฝ่ายไฮดรอลิค จำนวน  2  ท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม ณ ห้องประชุมชั้น M อาคารวรสิน โดยมี ดร.สมศักดิ์ ถนอมวรสิน ประธานกรรมการ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหาร ซึ่งการประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่ทุ่มเทในการทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขายและชนะคู่แข่ง ถือเป็นผลงานที่ดีเยี่ยมและเป็นตัวอย่างที่ดีสมควรแก่การยกย่องชมเชยในการกระทำครั้งนี้ และขอให้รักษาความดีเช่นนี้ไว้เพื่อให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสืบต่อไป