การผลิตและเตรียมลมอัดของระบบนิวเมติกส์

ในปัจจุบันนี้ระบบนิวเมติกส์ถูกนำมาใช้ในกระบวนการการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานต่าง ๆ มากมาย อย่างเช่น อุตสาหกรรมน้ำมัน, เหล็ก, เคมี และอาหาร รวมไปถึงอุตสาหกรรมแปรรูป เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือกล เป็นต้น และระบบนิวเมติกส์ยังถูกนำมาประยุกต์ใช้กับงานอย่างกว้างขวางในการผลิตวัตถุดิบ อย่างเช่น เหล็ก ซึ่งจะพบในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร การประกอบ หีบห่อ การพิมพ์ ระบบหุ่นยนต์ เป็นต้นอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าระบบนิวเมติกส์เป็นการนำเอาพลังงานจากลมอัดมาใช้ในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ทำงาน ซึ่งก่อนที่จะมีการนำลมอัดมาใช้งานนั้น เราจะต้องทำลมอัดให้ความสะอาด หรือที่เรียกว่าระบบการเตรียมลมอัดให้บริสุทธิ์ (Compressed Air Purification System) นั่นก็คือ การทำให้ลมอัดมีความแห้งสะอาด และมีอุณหภูมิที่ต่ำโดยปราศจากฝุ่น ความชื้น น้ำ น้ำมัน และกลิ่นต่าง ๆ เป็นต้น

โดยจะพบว่าในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ จะต้องการทำความสะอาดของลมอัดแตกต่างกัน เช่น ในวงการแพทย์การใช้งานอุปกรณ์นิวเมติกส์ในการรักษาคนไข้ มีความจำเป็นที่ต้องการลมอัดที่สะอาดมาก ๆ ปราศจากกลิ่นน้ำมัน เพื่อความปลอดภัยของคนไข้

ซึ่งการเตรียมลมอัดที่สะอาดเพื่อนำไปใช้งานนั้น จะต้องพิจารณาขอบเขตของงานที่จะนำลมอัดไปใช้ ตามที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นตามความเหมาะสม

จะเห็นได้ว่าหากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานระบบนิวเมติกส์ภายในหน่วยงานหรือโรงงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมลมอัดให้บริสุทธิ์ก่อนนำไปใช้งาน เปรียบเสมือนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์นิวเมติกส์ไปในตัว เนื่องจากลมอัดที่สะอาดจะช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นิวเมติกส์ให้สูงขึ้น และเป็นการลดต้นทุนการผลิตลงอีกด้วย

สำหรับใครที่กำลังมองหาสินค้าเกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์ ไม่ว่าจะเป็น กระบอกลมนิวเมติกส์ วาล์วนิวเมติกส์ และปั๊มลมนิวเมติกส์ Thai-A เราเป็นโรงงานผลิตกระบอกลมนิวเมติกส์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์มายาวนานกว่า 50 ปี เรายินดีรับผลิตกระบอกลมนิวเมติกส์ และรับผลิตกระบอกลมนิวเมติกส์ตามสั่ง สามารถสั่งทำกระบอกลมนิวเมติกส์ที่มีคุณภาพกับทางเราได้

สนใจสอบถามได้ที่

โทร : 02-026-3854

Email : webmaster@taecgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @pneumaxthailand