การต่อแผงโซล่าเซลล์มีกี่รูปแบบ

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบโซล่าเซลล์นั้น บางชนิดต้องการแรงดัน กระแส หรือกำลังไฟฟ้า ในการทำงานมากกว่าที่แผงโซล่าเซลล์แผงเดียวจะสามารถผลิตออกมาได้ เพื่อแก้ปัญหานี้จึงต้องมีการเพิ่มแผงโซล่าเซลล์ซึ่งการเพิ่มแผงโซล่าเซลล์นี้จะต้องมีการต่อกันระหว่างแผงโซล่าเซลล์

การต่อแผงโซล่าเซลล์มีกี่รูปแบบการต่อแผงโซล่าเซลล์จะมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบคือ

1.การต่อแบบอนุกรม จะเป็นการเพิ่มแรงดันไฟ แต่กระแสยังคงเท่าเดิม ซึ่งเราหาแรงดันและกำลังไฟได้คือ แรงดันรวม = จำนวนแผง x แรงดันไฟของแผง

จากรูป                   = 4x24V = 96 โวล์ต

กระแสรวม             = 6 แอมป์

กำลังไฟรวม          = แรงดันรวม x กระแสรวม

= 96V x 6A = 576 วัตต์

2.การต่อแบบขนาน จะเป็นการเพิ่มกระแสไฟ แต่แรงดันยังคงเท่าเดิม ซึ่งเราหากระแสและกำลังไฟได้คือ

จากรูป                    = 4x6A = 24 แอมป์

แรงดันรวม            = 24 โวล์ต

กระแสรวม             = จำนวนแผง x กระแสของแผง

กำลังไฟรวม          = แรงดันรวม x กระแสรวม

= 24V x 24A = 576 วัตต์

3.การต่อแบบผสม คือ การต่อแบบอนุกรมและขนานมารวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งการต่อแบบนี้จะเป็นการเพิ่มทั้งแรงดันไฟและกระแสไฟ แล้วยังส่งผลให้กำลังไฟเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

แรงดันรวม            = 24V + 24V = 48 โวล์ต

กระแสรวม             = 4x6A = 24 แอมป์

กำลังไฟรวม          = แรงดันรวม x กระแสรวม

= 48V x 24A = 1,152 วัตต์


บทความที่เกี่ยวข้องหากคุณสนใจระบบโซล่าเซลล์ Thai-A เราเป็นผู้นำด้านบริการ และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์ครบวงจร เช่น แผงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ 320 วัตต์ ปั๊มโซล่าเซลล์ ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำซับเมอร์ส พร้อมทั้งติดตั้งระบบโซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อปราคาจับต้องได้ เรามีประสบการณ์ยาวนาน เจ้าแรกที่ติดตั้งในไทย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐาน มอก.พร้อมรับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency