เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด มีโอกาสได้ต้อนรับคณะทีมงานจาก Danfoss คุณนวรรตพล ธนสุบัลลังก์กุล, Distribution Sales Leader – Thailand และ Ms. Aditi Khare, Sales Development Manager เยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ บนถนนวิภาวดีรังสิต และโรงงานผลิต ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.เชียงรากน้อย จ.ปทุมธานี เพื่อดูเทคโนโลยีกระบวนการทำงานของไลน์ผลิตภัณฑ์หลัก กระบอกไฮดรอลิค กระบอกลม ถัง Power Unit วาล์วบล็อก รวมทั้งไลน์ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ภายใต้ brand MAX รถคีบอ้อย รถคีบไม้/ซุง รถตัดอ้อย ซึ่งในแต่ละไลน์การผลิตมีการใช้อุปกรณ์คุณภาพดีเยี่ยมระดับ world-class ภายใต้ brand Vickers, Eaton, Aeroquip ในกลุ่ม Danfoss เป็นหลัก นำความมั่นใจ ความภาคภูมิใจและความสามารถในการส่งต่อการบริการที่ดีเยี่ยม และความพึงพอใจสูงสุด ให้แก่ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทั้งในและต่างประเทศ ตลอด 50 กว่าปีที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง และทีมงานโรงงานของบริษัท ฯ ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง บริษัทฯ ขอขอบคุณ ทีม Danfoss เป็นอย่างยิ่งสำหรับสัมพันธภาพที่ดีในการดําเนินธุรกิจ การทำงานแบบพันธมิตรที่เน้นการทำงานร่วมกันเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ และต่อยอดพัฒนาการร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง Danfoss และ Thai-A ให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อไป