Solar Rooftop โซลูชั่นพลังงานสะอาดสู่ภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่ง หรือ Solar Rooftop เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่สามารถติดตั้งได้ทั้งสำหรับบ้านพักอาศัย สำนักงาน และอาคารโรงงาน โดยระบบจะผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ร่วมกับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า จึงเป็นตัวช่วยลดค่าไฟฟ้ารายเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย Solar Rooftop จะเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากระบบการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์ ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับด้วยอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ (Inverter) แล้วไปเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้าฯ ข้อดีของการติดตั้ง Solar Rooftop นอกจากจะได้ไฟฟ้าที่จะนำมาใช้งานเพื่อลดค่าใช้จ่าย ยังสามารถนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ขายคืนให้กับการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีกด้วย

SOLAR ROOFTOP โซลูชั่นพลังงานสะอาดสู่ภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่

เลือกระบบโซลาร์ ให้เหมาะกับการใช้งาน

ระบบการทำงานของ Solar Rooftop จะแบ่งออกเป็น 3 ระบบ

1. ระบบออนกริด (On-Grid System) เป็นระบบที่ต่อเชื่อมสายส่งการไฟฟ้า ซึ่งแผงโซลาร์เซลล์จะต่อเข้ากับกริดไทอินเวอร์เตอร์ (Grid-Tie Inverter) จากนั้นเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงมาเป็นกระแสสลับให้ใช้งานในอาคารได้ โดยระบบนี้จะเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้าฯ จึงเป็นระบบที่มักนิยมติดตั้ง เพราะสามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าฯ ได้ ซึ่งการติดตั้งต้องขออนุญาตก่อนเสมอ

2. ระบบไฮบริด (Hybrid) เป็นระบบที่มี “แบตเตอรี่” สำหรับสำรองพลังงาน เพื่อการใช้งานในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ซึ่งเมื่อผลิตปริมาณกระแสไฟฟ้ามากเกินกว่าการใช้งานแล้ว ระบบจะชาร์จกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่เพื่อเก็บไว้ใช้งานต่อไป จึงมีประโยชน์สำหรับอาคารที่ไฟตกบ่อย เพราะสามารถดึงไฟฟ้าในแบตเตอรี่มาใช้งานได้ยามฉุกเฉิน

3. ระบบออฟกริด (Off-Grid System) การทำงานจะเหมือนกับ ‘ออนกริด’ และ ‘ไฮบริด’ คือจะรับพลังงานเข้าอินเวอร์เตอร์ (Inverter) แล้วเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับมาใช้งานในอาคารได้ และชาร์จไว้ในแบตเตอรี่ด้วย แต่ระบบนี้จะไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฯ จึงไม่ต้องขออนุญาตติดตั้ง ซึ่งเหมาะสำหรับบ้านที่กระแสไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง

โดยการติดตั้ง Solar Rooftop จะเหมาะมากสำหรับโรงงานที่มีค่าไฟฟ้าตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ซึ่งมีการใช้โหลดการใช้งานช่วงกลางวันเยอะ ๆ ดังนั้นหากลงทุนติดตั้งเองก็จะมีโอกาสคืนทุนภายใน 6-7 ปี หรือสามารถที่จะเช่า (Leasing) แทนการลงทุนเองก็ได้

หากคุณสนใจระบบ Solar Rooftop Thai-A เราเป็นผู้นำด้านบริการ และจัดจำหน่าย อุปกรณ์ระบบ Solar Rooftop ครบวงจร เช่น แผงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ 335 วัตต์ อินเวอร์เตอร์ ปั๊มโซล่าเซลล์ ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำซับเมอร์ส พร้อมทั้งติดตั้งระบบโซล่าฟาร์ม  Solar Rooftop ราคาจับต้องได้ เรามีประสบการณ์ยาวนาน เจ้าแรกที่ติดตั้งในไทย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐาน มอก.พร้อมรับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@teacgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง