ข้อแนะนำในการใช้งานรถตัดอ้อยสำหรับเกษตรกรให้คุ้มค่า

รถตัดอ้อยเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาทางด้านการขาดแคลนแรงงาน และการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งรถตัดอ้อยเป็นเครื่องจักรกลที่ถูกนำมาใช้ทดแทนการว่าจ้างแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะจำเป็นต้องที่จะต้องเร่งตัดอ้อย เพื่อส่งเข้าโรงงานผลิตน้ำตาลให้ทันช่วงเวลาหีบอ้อย การใช้รถตัดอ้อยของเกษตรกรในปัจจุบันยังจำกัดอยู่แค่ในส่วนของเกษตรกรรายใหญ่ และเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานของโรงงานน้ำตาลแต่ละแห่ง เนื่องจากการลงทุนในรถตัดอ้อยเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูง นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การซ่อมบำรุง การดูแลรักษา จึงจำเป็นที่เกษตรกรต้องมีการคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน ดังต่อไปนี้

ข้อแนะนำในการใช้งานรถตัดอ้อยสำหรับเกษตรกรให้คุ้มค่า


1. ควรมีการใช้รถตัดอ้อยให้ได้ปริมาณการตัดอ้อยที่มากกว่า 10,000 ตันต่อปีหรือต่อฤดูหีบ โดยเฉพาะรถตัดอ้อยมือหนึ่งขนาดใหญ่ เนื่องจากมีราคาที่สูง ส่งผลทำให้ต้นทุนคงที่สูงขึ้น ดังนั้น หากเกษตรกรตัดอ้อยได้ปริมาณที่เต็มประสิทธิภาพของรถตัดอ้อยก็จะช่วยลดต้นทุนในส่วนของต้นทุนคงที่ได้ และก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ต่ำกว่าประสิทธิภาพของรถตัดอ้อย

2. ในการใช้รถตัดอ้อยควรมีการเตรียมแปลงให้เหมาะสม กล่าวคือแปลงอ้อยที่จะใช้รถตัดจะต้องไม่มีหิน เพราะจะทำให้ใบมีดสับล่างของรถตัดอ้อยหัก ส่งผลทำให้ต้นทุนการตัดเพิ่มขึ้น เพราะต้องเปลี่ยนใบมีดและหยุดตัดอ้อย นอกจากนี้เพื่อให้รถตัดอ้อยตัดได้อย่างสม่ำเสมอ จึงไม่ควรมีตอไม้ และในส่วนของการเตรียมแปลงอ้อย ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.4 เมตร เพื่อไม่ให้รถตัดอ้อยเหยียบตออ้อยเสียหาย ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตอ้อยที่จะได้และยังส่งผลต่อผลผลิตอ้อยในปีถัดไปที่จะไว้ตอ นอกจากนี้ขนาดความยาวของแปลงอ้อยก็ไม่ควรที่จะสั้นเกินไป เพราะการที่แปลงอ้อยมีขนาดเล็กและสั้นจะมีผลทำให้รถตัดอ้อยต้องกลับหัวบ่อย ส่งผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมัน การใช้รถตัดอ้อยต้องมีความยาวของแปลงไม่น้อยไปกว่า 160 เมตร

3. ในการใช้รถตัดอ้อยมือสองเกษตรกรผู้ซื้อรถตัดอ้อยจะต้องพิจารณาจำนวนชั่วโมงการใช้งานของรถตัดอ้อย เนื่องจากหากรถตัดอ้อยมือสองถูกใช้งานมากเกินไปจะมีผลต่อค่าน้ำมัน

4. ทักษะของคนขับรถตัดอ้อยป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งต่อการใช้รถตัดอ้อย เพราะหากคนขับรถตัดอ้อยม่มีความชำนาญก็จะส่งผลทำให้เกิดการเหยียบตออ้อย หรือขับรถตัดอ้อยไม่สัมพันธ์กับกล่องหรือรถที่รับอ้อย ก่อให้เกิดความสูญเสียอ้อยระหว่างตัด

ข้อแนะนำในการใช้งานรถตัดอ้อยสำหรับเกษตรกรให้คุ้มค่า


จากบทความข้างต้นหากเกษตรกรมีปริมาณอ้อยถูกต้อง และมีการเตรียมแปลงที่เหมาะสม รวมถึงมีความพร้อมก็ควรลงทุนซื้อรถตัดอ้อยเป็นของตนเอง ซึ่ง Thai-A เราเป็นโรงงานรถตัดอ้อยที่น่าเชื่อถือ และรับผลิตรถตัดอ้อยที่มีประสิทธิภาพ มีผลงานต่าง ๆ การันตีคุณภาพ แล้วยังเป็นศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร อะไหล่ทางการเกษตร โดยเราเป็นตัวเเทนผู้ผลิตและจำหน่ายรถตัดอ้อย รถคีบไม้ รถคีบอเนกประสงค์ หัวคีบอ้อย อะไหล่รถเกี่ยวข้าว และยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านเครื่องจักรกลการเกษตรที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกท่าน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ท่านได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ