ใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยโดยรถตัดอ้อย

หลังจากการเก็บเกี่ยวอ้อยโดยรถตัดอ้อยจะมีใบอ้อยที่เหลือทิ้งไว้ในไร่ประมาณ 17.0 ล้านตัน ซึ่งใบอ้อยจากการเก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อยพวกนี้สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1,647 เมกะวัตต์ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อย หากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการนำใบอ้อยมาเป็นวัสดุเชื้อเพลิงร่วมกับวัสดุเกษตรอื่นขายให้โรงไฟฟ้าชีวมวลหรือโรงงานน้ำตาลหลังจากเก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อย จะช่วยลดการเผาอ้อยและเพิ่มคุณภาพความหวานของน้ำตาล สำหรับแนวทางในการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากรถตัดอ้อยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และลดการเผาใบและยอดอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวที่ได้จากรถตัดอ้อย สามารถทำได้ดังนี้

ใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อย


ใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว

ใบอ้อยที่ถูกเก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อยแล้ว ถ้าจะจัดการเก็บและขนส่ง ต้องมีการนำวัสดุมาขึ้นรูป โดยการอัดเป็นเม็ดหรือแท่ง เพื่อเพิ่มความหนาแน่นและลดความชื้นของวัสดุ ช่วยให้ง่ายต่อการควบคุมปริมาณน้ำหนัก และขนาดให้มีความสม่ำเสมอ ขนาดอนุภาคที่ได้หลังการสับย่อยจากรถตัดอ้อยมีขนาดที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานจึงมีความสำคัญ สำหรับเป็นแนวทางในการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากรถตัดอ้อยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ช่วยสร้างงานเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และลดการเผาใบอ้อยและยอดอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อย จึงต้องมีการนำใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวมาสับย่อยอีกที

ใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยโดยรถตัดอ้อย


การลดขนาดวัสดุเหลือทิ้งจากไร่อ้อย

วัสดุเหลือทิ้งในไร่อ้อยหลังการเก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อย ได้แก่ ยอดและใบอ้อยที่มีความหนาแน่นต่ำ และมีขนาดที่ไม่เหมาะสมต่อการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง เพราะหลังการเก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อยขนาดจะมีผลกระทบต่ออัตราการระบายความร้อน และความต้องการอากาศเพิ่มขึ้นของหม้อไอน้ำ ฉะนั้นประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ จึงขึ้นอยู่กับขนาดของวัสดุเชื้อเพลิงที่ได้จากรถตัดอ้อย ถ้าวัสดุที่ใช้เผาไหม้มีขนาดที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อย เป็นวัสดุชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำ เมื่อได้รับความร้อนจะเกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็ว การนำใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อย ที่มาทำการผ่านการสับย่อยมาอัดเม็ดจะเป็นการเพิ่มความหนาแน่นของวัสดุให้มากขึ้น ทำให้ได้ปริมาณของเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นและสะดวกต่อการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงด้วย

ใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวโดยรถตัดอ้อย


จากบทความเรื่องใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยโดยรถตัดอ้อย ซึ่งแนะนำให้มีการนำใบอ้อยไปทำให้เกิดประโยชน์ และสามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร หลังจากการเก็บเกี่ยวอ้อยโดยรถตัดอ้อย แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่ดีของรถตัดอ้อย ซึ่งถ้าหากสนใจจะซื้อรถตัดอ้อยที่มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา Thai-A เราเป็นโรงงานรถตัดอ้อยที่น่าเชื่อถือ และรับผลิตรถตัดอ้อยที่มีประสิทธิภาพ มีผลงานต่าง ๆ การันตีคุณภาพ แล้วยังเป็นศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร อะไหล่ทางการเกษตร โดยเราเป็นตัวเเทนผู้ผลิตและจำหน่ายรถตัดอ้อย รถคีบไม้ รถคีบอเนกประสงค์ หัวคีบอ้อย อะไหล่รถเกี่ยวข้าว และยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านเครื่องจักรกลการเกษตรที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกท่าน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ท่านได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ