เลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่และรถตัดอ้อยอย่างถูกวิธี

การผลิตขยายอ้อยพันธุ์ดีให้มีประสิทธิภาพที่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างเต็มศักยภาพนั้น ปัจจัยแรกที่สำคัญที่สุดคือการเลือกใช้พันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่และรถตัดอ้อย ซึ่งรถตัดอ้อยเป็นอีกหนึ่งเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย เนื่องจากสามารถทุ่นแรงงานคนได้ รถตัดอ้อยช่วยลดต้นทุนในการตัดอ้อยและผลิตน้ำตาลได้อย่างมากมาย อีกทั้งรถตัดอ้อยยังสามารถลดฝุ่นควันจากการเผาไหม้ใบอ้อยที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 และเขม่าควันไฟที่สามารถทำลายสุขภาพของมนุษย์และทำลายคุณภาพอากาศอีกด้วย วันนี้แอดมินจะแนะนำการเลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่และรถตัดอ้อยอย่างถูกวิธี

เลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่และรถตัดอ้อยอย่างถูกวิธี


หลักการของการคัดเลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่และรถตัดอ้อย ดังนี้

 1. ต้องเลือกเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง มีคุณภาพ เหมาะสมกับรถตัดอ้อย และมีความหวานสูง ซึ่งโดยควรมีค่าซีซีเอส. สูงกว่า 12
 2. เป็นพันธุ์อ้อยที่มีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูอ้อยที่สำคัญ โดยเชื่อมโยงกับแหล่งปลูกอ้อยและรถตัดอ้อย กล่าวคือในพื้นที่ใดที่มีโรคและแมลงศัตรูอ้อยชนิดใด พันธุ์อ้อยที่ควรเลือกใช้ในพื้นที่นั้น ๆ ก็ควรเป็นพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับรถตัดอ้อยและต้านทานต่อโรค แมลงศัตรูอ้อย เช่น การต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง โรคแส้ดำ การเข้า ทำลายของหนอนกออ้อย เป็นต้น
 3. สอดคล้องกับพฤติกรรม ความชอบ และวิธีการปฏิบัติในการปลูกและดูแลรักษาอ้อยของเกษตรกรแต่ละรายในแต่ละพื้นที่รวมทั้งความพร้อมของรถตัดอ้อยด้วย
 4. เลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่ปลูกอ้อยของแต่ละท้องถิ่น และนำรถตัดอ้อยไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสภาพดิน วิธีการให้น้ำ เป็นต้น เพื่อให้อ้อยสามารถแสดงศักยภาพของพันธุ์อ้อยในการให้ผลผลิต และคุณภาพอ้อยได้อย่างเต็มที่ เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวด้วยรถตัดอ้อยอย่างราบรื่น
 5. พิจารณาความสามารถในการไว้ตอของอ้อยและความสามารถในการเก็บเกี่ยวของรถตัดอ้อย โดยพบว่าอ้อยตอเป็นส่วนที่เป็นผลกำไรของการผลิตอ้อย ดังนั้น อ้อยที่เลือกใช้ควรเป็นพันธุ์ที่สามารถไว้ตอได้ดีและนานหลายปี เพื่อที่จะได้รับความคุ้มค่า และมีการนำรถตัดอ้อยไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในแต่ละรอบผลผลิตอ้อยอาจลดลงได้ แต่ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของอ้อยที่ปลูก
 6. อายุการเก็บเกี่ยวอ้อย เพราะอ้อยแต่ละสายพันธุ์มีอายุการเจริญเติบโต และการสะสมน้ำตาลที่แตกต่างกันไป จึงสำคัญที่ต้องใส่ใจเพราะมีผลต่อการใช้งานรถตัดอ้อย โดยบางพันธุ์มีการสะสมน้ำตาลเร็ว บางพันธุ์มีการสะสมน้ำตาลช้า และความยาวนานของการมีระดับการสะสมน้ำตาลในระดับสูง (ความหวาน ลดลงเร็ว หรือช้า)
 7. พันธุ์อ้อยที่มีคำแนะนำและส่งเสริมให้ปลูกในแต่ละเขตพื้นที่ เพื่อสามารถใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยวได้อย่างเต็มที่ ดังนี้
 8. พื้นที่ปลูกอ้อยในเขตภาคเหนือ ได้แก่ LK92-11, ขอนแก่น 3, K88-92, K99-72, K97-27, อู่ทอง 3 และ อู่ทอง 7 เป็นต้น
 9. พื้นที่ปลูกอ้อยในเขตภาคกลาง ได้แก่ LK92-22, ขอนแก่น 3, K88-92, K99-72, อู่ทอง 7 เป็นต้น
 10. พื้นที่ปลูกอ้อยภาคตะวันออก ได้แก่ LK92-11, ขอนแก่น 3, K88-92, K95-84, อู่ทอง 1, อู่ทอง 2, อู่ทอง 3 และอู่ทอง 7 เป็นต้น
 11. พื้นที่ปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ K88-92,K95-84,K97-27, LK92-11 และขอนแก่น 3

เลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่และรถตัดอ้อยอย่างถูกวิธี


จากบทความเรื่อง เลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่และรถตัดอ้อยอย่างถูกวิธีซึ่งจะสามารถช่วยให้ความรู้เกษตรกรที่ในการเลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่และรถตัดอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการเลือกพันธุ์อ้อยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในขั้นตอนการทำไร่อ้อยโดยการใช้รถตัดอ้อยนั้นช่วยอำนวยความสะดวกแก่ชาวไร่อ้อยและเพิ่มผลผลิตอีกด้วย ถ้าหากสนใจจะซื้อรถตัดอ้อยที่มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา Thai-A เราเป็นโรงงานรถตัดอ้อยที่น่าเชื่อถือ และรับผลิตรถตัดอ้อยที่มีประสิทธิภาพ มีผลงานต่าง ๆ การันตีคุณภาพ แล้วยังเป็นศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร อะไหล่ทางการเกษตร โดยเราเป็นตัวเเทนผู้ผลิตและจำหน่ายรถตัดอ้อย รถคีบไม้ รถคีบอเนกประสงค์ หัวคีบอ้อย อะไหล่รถเกี่ยวข้าว และยังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านเครื่องจักรกลการเกษตรที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกท่าน เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ท่านได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

สนใจสอบถามได้ที่

โทร : 02-026-3854

Email : webmaster@taecgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ