เมื่อวันพฤหัสที่ 29 มิ.ย. 2566 – CEO ดร.ภาณุ ถนอมวรสิน และทีมหัวหน้าฝ่ายผลิตเข้าอบรม TQM เกี่ยวกับการใช้ระบบคัมบัง (Kambun) เพื่อลดความสูญเปล่าจากจากกระบวนการผลิตเกินความจำเป็นและการเก็บสินค้าคงคลังเพื่อนำไปสู่ต้นทุนการเก็บรักษา รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในการเป็นสินค้า Dead Stock

.

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญ ทำงานด้านระบบ TQM มาตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ โรงงานเชียงราก ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี