รัฐบาลสนับสนุนการติดตั้ง Solar Rooftop

รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน โดยหนึ่งในมาตรการส่งเสริมที่สำคัญคือการสนับสนุนการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในครัวเรือนและภาคธุรกิจ


รัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน โดยหนึ่งในมาตรการส่งเสริมที่สำคัญคือการสนับสนุนการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในครัวเรือนและภาคธุรกิจ

มาตรการส่งเสริมการติดตั้ง Solar Rooftop ของรัฐบาล ได้แก่

  • การสนับสนุนด้านเงินทุน : รัฐบาลมีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อสนับสนุนการติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับประชาชนและภาคธุรกิจ
  • การสนับสนุนด้านภาษี : รัฐบาลให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ติดตั้ง Solar Rooftop เช่น การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • การสนับสนุนด้านความรู้และเทคโนโลยี : รัฐบาลมีหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้บริการให้ความรู้และสนับสนุนเทคโนโลยีด้าน Solar Rooftop

ผลจากมาตรการส่งเสริมของรัฐบาลทำให้การติดตั้ง Solar Rooftop ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีการติดตั้ง Solar Rooftop ไปแล้วกว่า 2,000 เมกะวัตต์ รัฐบาลคาดว่าการติดตั้ง Solar Rooftop จะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการติดตั้ง Solar Rooftop ให้ได้ 10,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573

สำหรับข้อกำหนดในการติดตั้ง Solar Rooftop นั้น โดยทั่วไปแล้ว การติดตั้ง Solar Rooftop ไม่เกิน 200 กิโลวัตต์ (kWp) ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่หากติดตั้งเกิน 200 kWp ต้องยื่นขออนุญาตจากสำนักงาน กกพ.

ขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้ง Solar Rooftop มีดังนี้

  1. ยื่นแบบแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นต่อสำนักงาน กกพ.
  2. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างหลังคา
  3. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
  4. ติดตั้งระบบ Solar Rooftop
  5. ขอตรวจสอบระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าภูมิภาค
  6. ขอไฟฟ้าเข้าระบบ

ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อกำหนดในการติดตั้ง Solar Rooftop อาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาผู้ให้บริการรับติดตั้ง Solar Rooftop Thai-A เราเป็นบริษัทรับติดตั้ง Solar Rooftop รายใหญ่ในประเทศไทย ที่นำทีมโดยทีมงานผู้ติดตั้งที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ