การคำนวณขนาดระบบ Solar Rooftop

ขนาดของระบบ Solar Rooftop นั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานไฟฟ้าและพื้นที่ติดตั้ง โดยสามารถคำนวณขนาดระบบ Solar Rooftop โดยใช้สูตรต่อไปนี้


ขนาดระบบ (kW) = ความต้องการใช้งานไฟฟ้า (kWh/ปี) / ผลผลิตไฟฟ้าต่อแผง (kWh/ปี/แผง)

ตัวอย่างเช่น บ้านหลังหนึ่งมีความต้องการใช้งานไฟฟ้า 4,000 kWh/ปี และแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งมีผลผลิตไฟฟ้าต่อแผง 150 kWh/ปี/แผง ดังนั้น ขนาดระบบ Solar Rooftop ที่เหมาะสมคือ 26.67 kW

อย่างไรก็ตาม การคำนวณขนาดระบบ Solar Rooftop เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณา เช่น ทิศทางของหลังคา องศาของหลังคา และปริมาณแสงอาทิตย์ที่ได้รับในแต่ละวัน

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการปรับขนาดระบบ Solar Rooftop

  • ทิศทางของหลังคา หลังคาที่หันไปทางทิศใต้จะได้รับแสงอาทิตย์มากที่สุด ดังนั้นจึงควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาที่หันไปทางทิศใต้หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้
  • องศาของหลังคา หลังคาที่มีองศาลาดชันมากกว่า 30 องศา จะทำให้แผงโซลาร์เซลล์ได้รับแสงอาทิตย์ได้มากขึ้น ดังนั้นจึงควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาที่มีองศาลาดชันมากกว่า 30 องศา
  • ปริมาณแสงอาทิตย์ที่ได้รับในแต่ละวัน พื้นที่ที่มีปริมาณแสงอาทิตย์มาก จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น ดังนั้นจึงควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ที่มีปริมาณแสงอาทิตย์มาก

เคล็ดลับในการปรับขนาดระบบ Solar Rooftop

  • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน Solar Rooftop เพื่อขอคำแนะนำในการปรับขนาดระบบ
  • พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่ต้องพิจารณาในการปรับขนาดระบบอย่างรอบคอบ

การปรับขนาดระบบ Solar Rooftop ที่เหมาะสมจะช่วยให้ระบบ Solar Rooftop ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าการลงทุน หากท่านใดที่กำลังมองหาผู้ให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop Thai-A เรารับออกแบบวางแผนระบบ Solar Rooftop รวมไปถึงการติดตั้ง Solar Rooftop แน่นอนว่าหากใช้บริการจาก Thai-A คุณจะได้รับการบริการที่ครบครันเลยทีเดียว

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ