แสดงความยินดีกับผู้บริหาร Thai-A ที่ได้รับมอบโล่เกียรติยศ “นักธุรกิจด้านนวัตกรรมดีเด่น“ ประจำปึ 2566

.

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2566 ที่ผ่านมา – ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ CEO ดร.ภาณุ ถนอมวรสิน ที่เข้ารับโล่เกียรติยศ “นักธุรกิจด้านนวัตกรรมดีเด่น“ จากสมาคมนักธุรกิจอาเซียนและสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษา ณ โรงแรม พาลาซโซ่ รัชดา กรุงเทพฯ