ผู้บริหาร THAI-A และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) มอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์ (10kWp) ให้แก่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี

.

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นำโดย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดร.ภาณุ ถนอมวรสิน ร่วมด้วย สมาชิกการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 10 และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ร่วมกิจกรรม CSR โดยมอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 1 ระบบ (10kWp) เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานราชการ ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี นำโดย พลตำรวจตรี ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ให้การตอนรับอย่างอบอุ่น