ร่วมให้การต้อนรับคุณกิตติชัย พฤฒิธาดา นายกสมาคมรถแทรคเตอร์และอะไหล่แห่งประเทศไทย
.
เมื่อวันพุธที่ 10 เม.ย. 2567 – คุณกิตติชัย พฤฒิธาดา นายกสมาคมรถแทรคเตอร์และอะไหล่แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ อาคารวรสิน เพื่อร่วมหารือทิศทางในการวางนโยบายที่จะช่วยเหลือและตอบแทนสังคม รวมถึงพัฒนากิจกรรมของสมาคมฯ ให้สอดคล้องและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมี ดร.สมศักดิ์ ถนอมวรสิน ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยบุตรชาย ดร.ชัชนันท์ ถนอมวรสิน รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ในฐานะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย และ ดร.ภาณุ ถนอมวรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น