กรองน้ำมันไฮดรอลิค-PARKER UCC-2487

Row Labels : H-UC-RSE-0002

Description : SE.1220 (SE.75471310)

Description 2 : SUCTION ELEMENT 350L/MIN 2-1/2

Brand : PARKER UCC