หลักการทำงานของโซล่ารูฟท็อป
หลักการทำงานของโซล่ารูฟท็อป

หลักการทำงานของโซล่ารูฟท็อป

ทุกคนคงจะเคยได้ยินคำว่าโซล่ารูฟท็อปกันมาบ้างแล้ว อาจจะรู้กันแล้วว่าโซล่ารูฟท็อปนั้นคืออะไร ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าโซล่ารูฟท็อปนั้นมีหลักการทำงาน คือ การนำแผงโซล่าเซลล์มาติดตั้งเพื่อรับพลังงานจากดวงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า โดยจะเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วจะส่งไปที่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยจะมีตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB) เป็นตัวควบคุมและจ่ายไฟเข้าสู้บ้าน โดยโซล่ารูฟท็อปจะทำงานต่างกัน 3 ลักษณะ ดังนี้

1.หลักการทำงานของโซล่ารูฟท็อปเมื่อมีแสงอาทิตย์

         โซล่ารูฟท็อปจะทำงานทันทีเมื่อมีแสงอาทิตย์ โดยแผงโซล่าเซลล์จะทำหน้าที่ในการรับแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเป็นไฟฟ้ากระแสตรง และทำการส่งต่อไปยังอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงไฟฟ้าเป็นกระแสสลับ แล้วจึงส่งกระแสไฟฟ้าไปใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หากมีการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่ากำลังการผลิตของโซล่ารูฟท็อป ไฟฟ้าจะไม่มีการไหลย้อนกลับไปที่การไฟฟ้า เพราะมีอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการไหลย้อนกลับของกระแสไฟฟ้าได้ และถ้ามีการขอใบอนุญาตเพื่อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า ก็จะสามารถปล่อยให้ไฟฟ้าไหลย้อนกลับเพื่อขายไฟฟ้าได้

2.หลักการทำงานของโซล่ารูฟท็อปเมื่อมีแสงอาทิตย์น้อย

          ในกรณีที่มีเมฆมาบังแสงอาทิตย์ทำให้มีแสงแดดน้อย  โซล่ารูฟท็อปก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้น้อยลง และถ้ามีการใช้งานไฟฟ้ามากกว่ากำลังผลิตของโซล่ารูฟท็อป อินเวอร์เตอร์จะทำการประมวลผลและปล่อยกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้ามาใช้ร่วมด้วย เพื่อเพิ่มให้มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยปริมาณของไฟฟ้าที่ปล่อยมาจะขึ้นอยู่กับการผลิตไฟฟ้าได้ของโซล่ารูฟท็อป และขึ้นอยู่กับปริมาณแสงแดดในขณะนั้น โดยระบบจะมีการทำงานอัตโนมัติ

3.หลักการทำงานของโซล่ารูฟท็อปในตอนกลางคืน

          ในตอนกลางคืนโซล่ารูฟท็อปจะมีการหยุดทำงานผลิตกระแสไฟฟ้า โดยจะปล่อยให้กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าไหลเข้ามาเป็นปกติ ทำให้สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้อย่างปกติ โดยอินเวอร์เตอร์สามารถประมวลผลการทำงานของโซล่ารูฟท็อปได้ และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้ไฟฟ้าได้โดยจะไม่ส่งผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งโซล่ารูฟท็อปจะกลับมาเริ่มทำงานผลิตกระแสไฟฟ้าอีกครั้งทันทีก็ต่อเมื่อมีแสงอาทิตย์ และจะค่อยๆ มีการปรับลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าตามปริมาณการผลิตของโซล่ารูฟท็อปที่ได้จากแสงอาทิตย์

บทความที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเข้าใจในหลักการทำงานของโซล่ารูฟท็อปในลักษณะต่างๆ แล้วนั้น เราก็จะสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปได้อย่างสบายใจ โดยถ้ามีความสนใจเกี่ยวกับโซล่ารูฟท็อป Thai-A เป็นผู้นำด้านการบริการ และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์ครบวงจร เช่น แผงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ 325 วัตต์ ปั๊มโซล่าเซลล์ ปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำซับเมอร์ส พร้อมทั้งติดตั้งระบบโซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อปราคาจับต้องได้ เรามีประสบการณ์ยาวนาน เจ้าแรกที่ติดตั้งในไทย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตรฐาน มอก.พร้อมรับประกันงานติดตั้ง 1 ปี

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ