ไม่ใช้รถตัดอ้อย แต่ใช้การเผาก่อนเก็บเกี่ยวจะเกิดอะไรขึ้น ?

การเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตัดอ้อย ประกอบกับคนงานตัดอ้อยต้องการที่จะได้ค่าแรงตัดอ้อยมากขึ้นเนื่องจากการตัดอ้อยไฟไหม้ได้มากกว่าตัดอ้อยสด แต่การตัดอ้อยไฟไหม้ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำหนักและคุณภาพความหวาน


ซึ่งการตัดอ้อยแบบไม่ใช้รถตัดอ้อย แต่เลือกการตัดอ้อยไฟไหม้จะเกิดอะไรขึ้น ?

  1. ทำลายอินทรียวัตถุในดินลดลง 5 – 10 % ความหนาแน่นของดินเพื่อมมากขึ้น เป็นผลทำให้ดินแน่นทึบ ระบายน้ำได้ไม่ดี ดินไม่อุ้มน้ำ
  2. ไม่มีเศษซากอ้อยคลุมดิน เป็นเหตุทำให้วัชพืชขึ้นมากและสูญเสียความชื้นในดิน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของการดูแลรักษาอ้อยตอเพิ่มขึ้น 500-800 บาท/ไร่
  3. ประสิทธิภาพในการผลิตน้ำตาลทรายลดลง น้ำอ้อยจากอ้อยไฟไหม้ทำใสได้ยาก การเคี่ยวตกผลึก ทำได้ช้า ผลึกเป็นรูปเข็ม หนืด ไม่เป็นผลึกนำตาล ประสิทธิภาพการเคี่ยวลดลง
  4. ทำให้มีหนอนกอลาย และหนอนกอสีขาวเข้าทำลายอ้อยตอมากกว่ามีใบคลุม 40%
  5. ทำลายสิ่งแวดล้อม
  6. อาจลุกลามไปไหม้แปลงพันธุ์อ้อยและบ้านเรือน

แนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้

  1. เน้นการใช้รถตัดอ้อยสดทดแทนการใช้แรงงานคนตัดอ้อย ควรมีการเลือกใช้รถตัดอ้อยให้มีความหลากหลาย เพื่อที่เกษตรกรจะได้เลือกรถตัดอ้อยให้เหมาะกับไร่อ้อยที่มีขนาดของรูปไร่ รูปร่างแปลก ระยะปลูก ระหว่างแถวที่แตกต่างกัน ในส่วนของวิชากรมการเกษตรได้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตรถตัดอ้อยสดชนิดตัดเป็นลำท่อน เน้นรถตัดอ้อยที่มีระบบการทำงานไม่ซับซ้อน ซ่อมแซมง่าย อะไหล่มีวางขายที่ไทยโดยไม่ต้องรออะไหล่นำเข้า ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการแนะนำรถตัดอ้อยไทยที่สามารถใช้ช่างซ่อมบำรุงรถตัดในพื้นที่ได้ และเหมาะกับชาวไร่อ้อยที่มีการใช้รถคีบอ้อย มีราคาที่เหมาะสมเกษตรกรไทยสามารถซื้อเองได้ นอกจากนี้ยังมีรถตัดอ้อยสดฝีมือคนไทยหลายบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดผลิตรถตัดอ้อยในราคาที่ถูกกว่ารถตัดอ้อยนำเข้า
  2. เพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้เกษตรตัดอ้อยสด ควรกำหนดราคาอ้อยตัดสดสูงกว่าอ้อยไฟไหม้ให้มากกว่าปัจจุบันมีการตัดราคาอ้อยไฟไหม้เพียงตันละ 20 บาท
  3. ปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้เป็นพันธุ์ทิ้งใบ และมีทรงกอตั้งตรง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้แรงงานคนตัดอ้อยสด
  4. ชาวไร่ที่ไม่สามารถใช้รถตัดอ้อย ควรรณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยมีการสางใบอ้อยแห้งตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม เพื่อลดการล้มของอ้อยสดได้เร็วขึ้น ใบอ้อยที่คลุมดินช่วยรักษาความชื้นให้กับดินทำให้อ้อยยังเจริญเติบโตถึงแม้ว่าจะหมดฤดูฝน และได้มีการเกษตรได้ดำเนินการวิจัยการสางใบอ้อยและประดิษฐ์มีดสางใบและเครื่องสางใบที่ช่วยให้การสางใบอ้อยทำได้รวดเร็วประหยัดแรงงาน


Thai-A เราเป็นศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร และอะไหล่ ตัวเเทนผู้ผลิตและจำหน่ายรถตัดอ้อย MAX รถตัดอ้อย รถคีบไม้ รถคีบอเนกประสงค์ หัวคีบอ้อย อะไหล่รถเกี่ยวข้าว และอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร สินค้ามีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน มีความคล่องตัว ดูแลง่าย ราคาเป็นมิตรกับเกษตรกรไทย ช่วยท่านลดต้นทุนการผลิต มีกำไรเพิ่มมากขึ้น และยังมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านในเรื่องของเครื่องจักรที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการทุ่นแรง การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ