ขายไฟจาก Solar Rooftop ให้การไฟฟ้า

หากคุณติดตั้ง Solar Rooftop แล้วไฟฟ้าเหลือจากการใช้งานภายในบ้าน แอดมินแนะนำให้ขายให้กับการไฟฟ้า เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งสาระความรู้ที่แอดมินนำมาฝากในวันนี้ เป็นวิธีและขั้นตอนการขายไฟจาก Solar Rooftop ให้การไฟฟ้า ซึ่งจะน่าสนใจแค่ไหน ตามแอดมินมาดูกันเลยค่ะ

ขายไฟจาก Solar Rooftop ให้การไฟฟ้า


คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการขายไฟฟ้า

หากคุณเป็นผู้ที่ต้องการจะขายพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ให้กับการไฟฟ้า จะต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และมีชื่อในทะเบียนการใช้ไฟฟ้า และชำระค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า การตรวจสอบระบบอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เพียงเท่านี้คุณก็มีสิทธิที่จะขายพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ให้กับการไฟฟ้าแล้วค่ะ

ขั้นตอนการขออนุญาตขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า

เบื้องต้นคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มขายไฟฟ้าจาก Solar Rooftop และแนบเอกสารในระบบออนไลน์ แยกเป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ต้องดำเนินการขอกับการไฟฟ้านครหลวง ส่วนในพื้นที่นอกเหนือจากนี้ให้ดำเนินการขอกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิขายไฟฟ้าจาก Solar Rooftop หลังจากนั้นจะต้องดำเนินการชำระค่าบริการเชื่อมต่อโครงข่าย และลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กกพ. ก่อนเริ่มต้นการ ขายไฟให้การไฟฟ้า

เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียม

การกรอกข้อมูล ผู้ที่ต้องการจะขายไฟจาก Solar Rooftop ให้การไฟฟ้านั้น ต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ทั้งกรอกข้อมูลเครื่องมือวัด กรอกข้อมูลผู้ขอใช้บริการ กรอกข้อมูลแผงโฟโตโวตาอิก (Photovoltaic)  กรอกข้อมูลระบบอินเวอร์เตอร์ของระบบ Solar Rooftop รวมไปถึงแนบเอกสารประกอบต่าง ๆ ทั้งสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเครื่องวัด หากเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วย รวมทั้งสำเนาค่าไฟฟ้าของอาคารที่ติดตั้ง Solar Rooftop เอกสารแสดงรายละเอียดของแผง Solar Rooftop แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ติดตั้งแผง Solar Rooftop แผนภูมิระบบไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองโดยวิศวกร สำเนาบัตรประชาชนผู้ประกอบอาชีพวิศวกร ที่ยังไม่หมดอายุ เอกสารแสดงรายละเอียดของระบบอินเวอร์เตอร์ รูปถ่ายบ้านที่อยู่อาศัย หรืออาคารที่ติดตั้ง Solar Rooftop หากมอบอำนาจให้บริษัทรับติดตั้ง Solar Rooftop ดำเนินการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 

ค่าใช้จ่าย

เมื่อส่งเอกสารและผ่านการพิจารณาแล้ว ผู้ขายไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ให้การไฟฟ้าต้องดำเนินการจ่ายค่าดำเนินการต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์ Solar Rooftop ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาท โดยการไฟฟ้าจะรับซื้อไฟฟ้าคืนในราคาหน่วยละ 2.20 บาท ต่อหน่วย โดยมีระยะเวลาในการซื้อคืนจำนวน 10 ปี 

ขายไฟจาก Solar Rooftop ให้การไฟฟ้าเป็นอย่างไรบ้างคะสาระความรู้ในเรื่องการขายไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ที่แอดมินนำเอามาฝากในวันนี้ แอดมินคิดว่าน่าจะไม่ประโยชน์ไม่น้อยเลยใช่ไหมคะ หรือหากคุณกำลังมองหาสินค้าในระบบ Solar Rooftop บริษัทรับติดตั้ง Solar Rooftop ติดตั้ง Solar Rooftop โรงงาน Thai-A เราเป็นผู้ติดตั้ง Solar Rooftop รายใหญ่ในประเทศไทย ที่ดำเนินงานมากกว่า 50 ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ