เซ็นเซอร์และระบบตรวจจับในไฮดรอลิค

เซ็นเซอร์และระบบตรวจจับในไฮดรอลิค เซ็นเซอร์และระบบตรวจจับในไฮดรอลิคเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่วัดและตรวจจับตัวแปรต่าง ๆ ในระบบไฮดรอลิค เช่น ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับของไหล ตำแหน่ง และความเร็ว ข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์และระบบตรวจจับจะถูกส่งไปยังระบบควบคุมเพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิค เซ็นเซอร์และระบบตรวจจับในไฮดรอลิคมีหลากหลายประเภท ซึ่งสามารถแบ่งตามหลักการวัดหรือตรวจจับได้ดังนี้

  • เซ็นเซอร์ความดัน ใช้วัดความดันของน้ำมันไฮดรอลิค เซ็นเซอร์ความดันมีหลากหลายประเภท เช่น เซ็นเซอร์ความดันแบบกลไก เซ็นเซอร์ความดันแบบไฟฟ้า เซ็นเซอร์ความดันแบบออปติคัล และเซ็นเซอร์ความดันแบบแม่เหล็กไฟฟ้า
  • เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ใช้วัดอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิค เซ็นเซอร์อุณหภูมิมีหลากหลายประเภท เช่น เซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบเทอร์โมคัปเปิล เซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบเทอร์โมสตัท และเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบบรีซิสเตอร์
  • เซ็นเซอร์อัตราการไหล ใช้วัดอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิค เซ็นเซอร์อัตราการไหลมีหลากหลายประเภท เช่น เซ็นเซอร์อัตราการไหลแบบแผ่นพัลส์ เซ็นเซอร์อัตราการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้า และเซ็นเซอร์อัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก
  • เซ็นเซอร์ระดับของไหล ใช้วัดระดับของไหลในถังน้ำมันไฮดรอลิค เซ็นเซอร์ระดับของไหลมีหลากหลายประเภท เช่น เซ็นเซอร์ระดับของไหลแบบลูกลอย เซ็นเซอร์ระดับของไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้า และเซ็นเซอร์ระดับของไหลแบบอัลตราโซนิก
  • เซ็นเซอร์ตำแหน่ง ใช้วัดตำแหน่งของชิ้นส่วนต่าง ๆ ในระบบไฮดรอลิค เช่น เซ็นเซอร์ตำแหน่งแบบแม่เหล็กไฟฟ้า เซ็นเซอร์ตำแหน่งแบบออปติคัล และเซ็นเซอร์ตำแหน่งแบบอินฟราเรด
  • เซ็นเซอร์ความเร็ว ใช้วัดความเร็วของชิ้นส่วนต่าง ๆ ในระบบไฮดรอลิค เช่น เซ็นเซอร์ความเร็วแบบแม่เหล็กไฟฟ้า เซ็นเซอร์ความเร็วแบบออปติคัล และเซ็นเซอร์ความเร็วแบบอินฟราเรด

เซ็นเซอร์และระบบตรวจจับในไฮดรอลิคมีความสำคัญต่อระบบไฮดรอลิคเป็นอย่างมาก เซ็นเซอร์และระบบตรวจจับช่วยให้ระบบไฮดรอลิคทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยช่วยให้สามารถควบคุมการทำงานและบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิคได้อย่างเหมาะสม หากท่านใดที่กำลังมองหาโรงงานผลิตชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิค Thai-A เราเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในระบบไฮดรอลิคทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิค สายไฮดรอลิค ปั๊มไฮดรอลิค และอื่น ๆ หรือหากต้องการปรึกษาเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างที่แสดง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID : @thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ