พื้นฐานของระบบไฮดรอลิค

พื้นฐานของระบบไฮดรอลิค คือศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงของของเหลว โดยใช้ของเหลวเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดแรง หลักการพื้นฐานของไฮดรอลิคคือ แรงดันของของเหลวจะกระจายไปอย่างเท่าเทียมในทุกทิศทาง ตัวอย่างเช่น หากเรากดลูกสูบในกระบอกสูบไฮดรอลิค แรงที่เรากดจะกระจายไปอย่างเท่าเทียมในทุกทิศทางภายในกระบอกสูบ ส่งผลให้ลูกสูบอีกด้านหนึ่งเคลื่อนที่ออกด้วยแรงที่เท่ากัน


ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิค

ระบบไฮดรอลิคประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้

 • ปั๊มไฮดรอลิค (Hydraulic pump) ทำหน้าที่ดูดและจ่ายของเหลวเข้าสู่ระบบ
 • ถังเก็บของเหลว (Reservoir) ทำหน้าที่เก็บของเหลวไว้ใช้
 • วาล์วควบคุม (Control valve) ทำหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหลของของเหลว
 • ท่อส่งของเหลว (Hydraulic line) ทำหน้าที่ลำเลียงของเหลวภายในระบบ
 • อุปกรณ์ทำงาน (Actuator) ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานของของเหลวให้เป็นพลังงานกล

การทำงานของระบบไฮดรอลิค

การทำงานของระบบไฮดรอลิคเริ่มต้นจากปั๊มไฮดรอลิค ซึ่งจะดูดและจ่ายของเหลวเข้าสู่ระบบ ของเหลวที่ไหลผ่านวาล์วควบคุมจะถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์ทำงาน เช่น กระบอกสูบไฮดรอลิคหรือมอเตอร์ไฮดรอลิค อุปกรณ์ทำงานจะเปลี่ยนพลังงานของของเหลวให้เป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น การยก การเคลื่อนย้าย การขันน็อต


ประเภทของระบบไฮดรอลิค

ระบบไฮดรอลิคสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามการใช้งาน เช่น

 • ระบบไฮดรอลิคแบบเคลื่อนที่ (Mobile hydraulic system) ใช้ในเครื่องจักรกลเคลื่อนที่ เช่น รถขุด รถยก รถบรรทุก เป็นต้น
 • ระบบไฮดรอลิคแบบอยู่กับที่ (Stationary hydraulic system) ใช้ในเครื่องจักรกลอยู่กับที่ เช่น เครื่องอัดฉีด เครื่องขึ้นรูป เป็นต้น
 • ระบบไฮดรอลิคแบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic hydraulic system) ใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำงานอย่างอัตโนมัติ เช่น ระบบเบรก ABS ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ เป็นต้น

การใช้งานระบบไฮดรอลิค

ระบบไฮดรอลิคมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น

 • อุตสาหกรรมยานยนต์ ใช้ระบบไฮดรอลิคในระบบเบรก ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ ระบบช่วงล่าง
 • อุตสาหกรรมก่อสร้าง ใช้ระบบไฮดรอลิคในเครื่องจักรกลก่อสร้าง เช่น รถขุด รถยก รถบรรทุก
 • อุตสาหกรรมการผลิต ใช้ระบบไฮดรอลิคในเครื่องจักรกลการผลิต เช่น เครื่องอัดฉีด เครื่องขึ้นรูป
 • อุตสาหกรรมการเกษตร ใช้ระบบไฮดรอลิคในเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น เครื่องเกี่ยวข้าว เครื่องตัดหญ้า

พื้นฐานของระบบไฮดรอลิค


ข้อดีและข้อเสียของระบบไฮดรอลิค

ข้อดีของระบบไฮดรอลิค ได้แก่

 • สามารถถ่ายทอดแรงได้สูง
 • สามารถเคลื่อนที่ได้ระยะทางไกล
 • ควบคุมการทำงานได้ง่าย

ข้อเสียของระบบไฮดรอลิค ได้แก่

 • ของเหลวที่ใช้ในระบบอาจเกิดการรั่วซึม
 • ระบบอาจเกิดความร้อนสูง
 • ต้องใช้น้ำมันไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง


พื้นฐานของระบบไฮดรอลิค


ความปลอดภัยในระบบไฮดรอลิค

ระบบไฮดรอลิคอาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังต่าง ๆ ดังนี้

 • ตรวจสอบระบบไฮดรอลิคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาความผิดปกติ
 • ใช้น้ำมันไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง
 • ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด

ไฮดรอลิคเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญและมีประโยชน์ในการใช้งานต่าง ๆ หลักการพื้นฐานของไฮดรอลิคคือแรงดันของของเหลวจะกระจายไปอย่างเท่าเทียมในทุกทิศทาง การทำงานของระบบไฮดรอลิคเริ่มต้นจากปั๊มไฮดรอลิคซึ่งจะดูดและจ่ายของเหลวเข้าสู่ระบบ อุปกรณ์ทำงานจะเปลี่ยนพลังงานของของเหลวให้เป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ หากท่านใดที่กำลังมองหาอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิค ไม่ว่าจะเป็น ปั๊มไฮดรอลิค มอเตอร์ไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิค สายไฮดรอลิค และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างที่แสดง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ