สำหรับท่านใดที่ใช้งานระบบไฮดรอลิคอยู่เป็นประจำ การดูแลชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิคอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ระบบไฮดรอลิคทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในขณะใช้งานระบบไฮดรอลิคอีกด้วย ซึ่งในวันนี้แอดมินได้รวบรวมวิธีการดูแลชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิคมาฝาก จะต้องดูแลอย่างไรบ้างนั้น ตามแอดมินมาดูกันเลยค่ะ

ชิ้นส่วนไฮดรอลิคที่ต้องได้รับการดูแลสม่ำเสมอ

 • น้ำมันไฮดรอลิค เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบไฮดรอลิค ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดแรงดัน หล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ และช่วยระบายความร้อน หากน้ำมันไฮดรอลิคเสื่อมสภาพหรือปนเปื้อนอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนอื่น ๆ ในระบบได้

วิธีดูแลน้ำมันไฮดรอลิค ได้แก่

 1. ตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิคเป็นประจำ ระดับน้ำมันไฮดรอลิคควรอยู่ระดับที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน
 2. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิคทุก 10,000-20,000 ชั่วโมงใช้งาน หรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน
 3. ตรวจสอบสภาพความสะอาดของน้ำมันไฮดรอลิค หากน้ำมันไฮดรอลิคมีสิ่งสกปรกปนเปื้อน ให้รีบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไฮดรอลิคใหม่
 • ซีล เป็นส่วนประกอบที่ใช้ปิดผนึกรอยต่อต่าง ๆ ในระบบไฮดรอลิค เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันไฮดรอลิค หากซีลเสียหายอาจทำให้น้ำมันไฮดรอลิครั่วไหลออก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้

วิธีดูแลซีล ได้แก่

 1. ตรวจสอบสภาพซีลเป็นประจำ หากซีลมีรอยรั่วหรือเสียหาย ให้รีบเปลี่ยนใหม่
 2. ตรวจสอบสภาพความสะอาดของซีล หากซีลมีคราบสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมเกาะติด ให้ทำความสะอาดออก
 • กระบอกสูบ เป็นส่วนประกอบที่ใช้สร้างแรงดันในระบบไฮดรอลิค หากกระบอกสูบเสียหายอาจทำให้ระบบไฮดรอลิคทำงานผิดปกติได้

วิธีดูแลกระบอกสูบ ได้แก่

 1. ตรวจสอบสภาพกระบอกสูบเป็นประจำ หากกระบอกสูบมีรอยรั่วหรือเสียหาย ให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
 2. ตรวจสอบสภาพความสะอาดของกระบอกสูบ หากกระบอกสูบมีคราบสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมเกาะติด ให้ทำความสะอาดออก
 • ปั๊ม เป็นส่วนประกอบที่ใช้ส่งน้ำมันไฮดรอลิคไปยังส่วนต่าง ๆ ของระบบ หากปั๊มเสียหายอาจทำให้ระบบไฮดรอลิคหยุดทำงานได้

วิธีดูแลปั๊ม ได้แก่

 1. ตรวจสอบสภาพปั๊มเป็นประจำ หากปั๊มมีรอยรั่วหรือเสียหาย ให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
 2. ตรวจสอบสภาพความสะอาดของปั๊ม หากปั๊มคราบสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมเกาะติด ให้ทำความสะอาดออก
 • วาล์ว เป็นส่วนประกอบที่ใช้ควบคุมทิศทางการไหลของน้ำมันไฮดรอลิค หากวาล์วเสียหายอาจทำให้ระบบไฮดรอลิคทำงานผิดปกติได้

วิธีดูแลวาล์ว ได้แก่

 1. ตรวจสอบสภาพวาล์วเป็นประจำ หากวาล์วมีรอยรั่วหรือเสียหาย ให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
 2. ตรวจสอบสภาพความสะอาดของวาล์ว หากวาล์วมีคราบสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมเกาะติด ให้ทำความสะอาดออก

สำหรับท่านใดที่สนใจชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิค Thai-A เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนในระบบไฮดรอลิคทุกชนิดในราคาโรงงาน หรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างที่แสดง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID : @thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ