ไฮดรอลิค (Hydraulic) เป็นระบบที่เปลี่ยนจากพลังงานของไหลเป็นพลังงานกล โดยผ่านกลไก และกระบวนการที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานกล เช่น ไฮดรอลิคปั๊ม Eaton, วาล์วควบคุมแรงดัน Eaton, วาล์วควบคุมทิศทาง Eaton, วาล์วควบคุมอัตราการไหลEaton อุปกรณ์ขับเคลื่อนต่าง ๆ ซึ่งอุปกรณ์ไฮดรอลิค Eatonแต่ละส่วนก็มีคุณลักษณะ และหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ ผู้ออกแบบ และ ลักษณะงานนั้น ๆ

สินค้าแนะนำแบรนด์ไฮดรอลิคอีตัน (Brand Eaton)

AN INTRODUCTION TO HYDRAULICS

LINEAR ACTUATOR

MAXIMUM SPEED

PUMP