ศูนย์รวมอะไหล่และอุปกรณ์รถคีบ

Thai-A เป็นตัวแทนจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรกลที่ใช้ในการเกษตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อะไหล่รถขยะ อะไหล่รถตัดอ้อย อะไหล่รถคีบไม้ เป็นต้น

ด้วยความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนานมากว่า 50 ปี ทำให้ Thai-A ได้ขยายสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจที่เป็นมากกว่าตัวแทนจำหน่ายอะไหล่เครื่องจักกลการเกษตร อะไหล่รถขยะ อะไหล่รถคีบไม้ อะไหล่รถตัดอ้อย ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการทุ่นแรง การเพิ่มคุณภาพ การลดต้นทุน

อะไหล่รวมรถคีบ

อะไหล่รถคีบไม้ที่ Thai-A

กรองน้ำมันไฮดรอลิค H-SC-TSF-0001

 • Description : SPIN-ON FILTER – 74318-DCE

SEAL KIT 2K SERIES ซีลคิทไฮดรอลิคมอเตอร์ 2000 ซีรีส์  H-ET-ZSK-0204

 • Description : SEAL KIT 2K – 61258-000

กรองน้ำมันเครื่องยนต์ A-LC-ZAT-0985

 • Description : OIL FILTER – 01183574

กรองน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์  A-LC-ZAT-0986

 • Description : SPIN-ON FULE FILTER – 0117 4423

กรองอากาศลูกใน A-LC-ZAT-0983

 • Description : –

กรองอากาศลูกนอก A-LC-ZAT-0984

 • Description : –

กรองน้ำมันเครื่อง (Hatz)  A-LC-ZAT-0097

 • Description : –

อะไหล่รถคีบไม้

อะไหล่รถคีบไม้ที่ Thai-A

มอเตอร์ล้อรถคีบ H-ET-PTP-0040

 • Description : 74318-DCE
 • สเปคทั่วไป : 40.6 CC

มอเตอร์ล้อรถคีบ H-ET-ZVP-0076

 • Description : 74308-50
 • สเปคทั่วไป : –

มอเตอร์ล้อรถคีบ H-ET-MHM-0400

 • Description : TANDEM PUMP
 • สเปคทั่วไป : 40.6 CC

เพลามอเตอร์รถคีบ H-ET-ZSK-0050-D

 • Description : DRIVE SHAFT 13T
 • สเปคทั่วไป : 13 ฟัน

ปลั๊กอุด H-ET-ZPL-0004

 • Description : PLUG ASSEMBLYSAME AS(74318-DCW)
 • สเปคทั่วไป : –

มอเตอร์ล้อรถคีบ H-ET-ZDS-0014-D

 • Description : DRIVE SHAFT FOR 74318 PISTON MOTOR
 • สเปคทั่วไป : 13 ฟัน

อะไหล่รถตัดอ้อย

อะไหล่รถตัดอ้อยที่ Thai-A

อะไหล่รถตัดอ้อยมอเตอร์ 2000 ซ๊ร๊ย์ 14.9 คิว , 245ซีซี

อะไหล่รถตัดอ้อยมอเตอร์ 2000 มอเตอร์ 2000 ซีรีย์ 14.9 คิว , 245ซีซี

อะไหล่รถตัดอ้อยมอเตอร์ 2000 ซีรีย์ 18.7 คิว , 305ซีซี

อะไหล่รถตัดอ้อยมอเตอร์ 2000 ซีรีย์ 18.7 คิว , 305ซีซี

 อะไหล่รถตัดอ้อยมอเตอร์ 2000 ซ๊ร๊ย์ 24คิว , 395ซีซี

 อะไหล่รถตัดอ้อยมอเตอร์ 2000 ซ๊ร๊ย์ 24คิว , 395ซีซี

อะไหล่รถตัดอ้อยมอเตอร์ 2000 ซ๊ร๊ย์ 29.8 คิว , 490ซีซี

อะไหล่รถตัดอ้อยมอเตอร์ 2000 ซ๊ร๊ย์ 29.8 คิว , 490ซีซี

อะไหล่รถตัดอ้อยมอเตอร์ 6000 ซ๊ร๊ย์ 24คิว , 395ซีซี

อะไหล่รถตัดอ้อยมอเตอร์ 6000 ซ๊ร๊ย์ 24คิว , 395ซีซี

อะไหล่รถตัดอ้อยมอเตอร์ 6000 ซ๊ร๊ย์ 30คิว , 490ซีซี

อะไหล่รถตัดอ้อยมอเตอร์ 6000 ซ๊ร๊ย์ 30คิว , 490ซีซี

อะไหล่รถตัดอ้อย H-ET-MHM-0973

อะไหล่รถตัดอ้อยมอเตอร์ 10000 ซ๊ร๊ย์ 29.3 คิว , 480 ซีซี

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดซิลซ๋อม มอเตอร์ 2000 ซีรี่ย์

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดซิลซ๋อม มอเตอร์ 2000 ซีรี่ย์

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดซิลซ๋อม มอเตอร์ 2000 ซีรี่ย์

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดซิลซ๋อม มอเตอร์ 2000 ซีรี่ย์

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดซิลหน้าซ๋อม มอเตอร์ 6000 ซีรี่ย์

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดซิลหน้าซ๋อม มอเตอร์ 6000 ซีรี่ย์

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดซิลหลังซ๋อม มอเตอร์ 6000 ซีรี่ย์

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดซิลหลังซ๋อม มอเตอร์ 6000 ซีรี่ย์

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดซิลซ๋อม มอเตอร์ S ซีรี่ย์ รุ่นเก่า ( 010 )

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดซิลซ๋อม มอเตอร์ S ซีรี่ย์ รุ่นเก่า ( 010 )

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดซีลซ่อม มอเตอร์ S ซีรีส์ รุ่นใหม่ (012)

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดซิลซ๋อม มอเตอร์ S ซีรี่ย์ รุ่นใหม่ (012)

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดซีลหลังซ่อม มอเตอร์ 10000 ซีรี่ย์

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดซิลหน้าซ๋อม มอเตอร์ 10000 ซีรี่ย์

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดซีลหลังซ่อม มอเตอร์ 10000 ซีรี่ย์

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดซิลหลังซ๋อม มอเตอร์ 10000 ซีรี่ย์

อะไหล่รถตัดอ้อยปั้มเดินล้อรถตัดอ้อย M6 ไทยรุ่ง

อะไหล่รถตัดอ้อยปั้มเดินล้อรถตัดอ้อย M6 ไทยรุ่ง

อะไหล่รถตัดอ้อยมอเตอร์ขับล้อ รถตัดอ้อย M6 ไทยรุ่ง

อะไหล่รถตัดอ้อยมอเตอร์พวงมาลัย รถตัดอ้อย

อะไหล่รถตัดอ้อยมอเตอร์พวงมาลัย รถตัดอ้อย

อะไหล่รถตัดอ้อยแกนต่อมอเตอร์พวงมาลัย

อะไหล่รถตัดอ้อยแกนต่อมอเตอร์พวงมาลัย

อะไหล่รถตัดอ้อยวาล์วแบ่งน้ำมัน ชุดพวงมาลัย รถตัดอ้อย

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดเพลาพร้อมลูกปืน มอเตอร์ 2000 ซีรีย์

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดเพลาพร้อมลูกปืน มอเตอร์ 2000 ซีรีย์

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดเพลาพร้อมลูกปืน มอเตอร์ 6000 ซีร๊ย์ 17 ฟัน

อะไหล่รถตัดอ้อยชุดเพลาพร้อมลูกปืน มอเตอร์ 6000 ซีรีย์ 17 ฟัน

อะไหล่รถตัดอ้อยจิโรเลอร์ มอเตอร์2000 ขนาด 14.9 คิว

อะไหล่รถตัดอ้อยจิโรเลอร์ มอเตอร์2000 ขนาด 14.9 คิว

อะไหล่รถตัดอ้อยจิโรเลอร์ มอเตอร์2000 ขนาด 18.7 คิว

อะไหล่รถตัดอ้อยจิโรเลอร์ มอเตอร์2000 ขนาด 18.7 คิว

อะไหล่รถตัดอ้อยจิโรเลอร์ มอเตอร์2000 ขนาด 24 คิว

จิโรเลอร์ มอเตอร์2000 ขนาด 24 คิว

อะไหล่รถตัดอ้อยจิโรเลอร์ มอเตอร์2000 ขนาด 29.8 คิว

จิโรเลอร์ มอเตอร์2000 ขนาด 29.8 คิว

อะไหล่รถตัดอ้อยจิโรเลอร์ มอเตอร์2000 ขนาด 29.8 คิว

อะไหล่รถตัดอ้อยเพลาในมอเตอร์2000 14.9คิว

อะไหล่รถตัดอ้อยเพลาในมอเตอร์2000 18.7คิว

อะไหล่รถตัดอ้อยเพลาในมอเตอร์2000 18.7คิว

อะไหล่รถกตัดอ้อยจิโรเลอร์ มอเตอร์6000 ขนาด 23.9 คิว

อะไหล่รถกตัดอ้อยจิโรเลอร์ มอเตอร์6000 ขนาด 23.9 คิว

อะไหล่รถตัดอ้อยจิโรเลอร์ มอเตอร์6000 ขนาด 30 คิว

อะไหล่รถตัดอ้อยจิโรเลอร์ มอเตอร์6000 ขนาด 30 คิว

อะไหล่รถตัดอ้อยเพลาในมอเตอร์6000 19คิว

อะไหล่รถตัดอ้อยเพลาในมอเตอร์6000 19คิว

อะไหล่รถตัดอ้อยอะไหล่รถตัดอ้อยเพลาในมอเตอร์6000 19คิว

เพลาในมอเตอร์6000 23.9คิว

รีวิวสินค้า